logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zaměstnání na dohodu

Písemně

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - podle zákoníku práce, musí být v každém případě uzavřeny písemně.

Dohoda o provedení práce

Podrobně viz Dohoda o provedení práce. Zběžně: zdravotní a sociální pojištění se neplatí z výdělku do 10.000 Kč měsíčně (od 10.001 Kč měsíčně už se platí), rozsah práce však může být maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Zdaňuje se podle situace, srážkou nebo stejně jako příjem z pracovního poměru.

Dohoda o pracovní činnosti

Podrobně viz Dohoda o pracovní činnosti, zběžně: zdravotní a sociální pojištění se neplatí z odměny podle smlouvy do 2.499 Kč měsíčně, od 2.500 Kč už se platí. Rozsah práce však může být až polovina normální pracovní doby. Odměna se zdaňuje stejně jako příem z pracovního poměru.

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Odměna za práci na Dohodu

Výše odměny z dohody o provedení práce i z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než je minimální mzda. Je-li na příklad měsíční minimální mzda 9200 Kč, hodinová minimální mzda je 55 Kč.  Více viz Státní úřad inspekce práce.

Zrušení dohody

Od října 2015 platí, že pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

  • dohodou ke sjednanému dni,
  • písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo i bez důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, počínající dnem doručení druhé smluvní straně, nebo
  • písemným okamžitým zrušením, což se týká jen stejných případů, z jakých lze okamžitě zrušit pracovní poměr

Daně a pojištění

Viz Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti.

Dohody v zákoně

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno 28.2.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt