logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama

Stravné 2014, 2015

Stravné OSVČ 2014, 2015

Stravné - diety - je daňově uznatelný výdaj na cesty za účelem podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti.

Sazby pro stravné - diety při cestách v tuzemsku

Při cestách v tuzemsku můžeme jako OSVČ uplatnit stravné při pracovních cestách delších než 12 hodin, a to v rozmezí:

cesta trvala: rok 2015 rok 2014
více než 12, maximálně 18 hodin 104-125 Kč 102 až 123 Kč
více než 18 hodin 163 - 195 Kč 160 až 191 Kč

Sazby pro zahraniční stravné

Sazby zahraničního stravného pro rok 2014 viz vyhláška 354/2013.

Sazby pro zahraniční stravné v roce 2015 viz vyhláška 242/2014.

Co vše a v jaké výši si můžeme při zahraniční cestě uplatnit, viz níže:

Zahraniční stravné, diety v zahraničí

Jako OSVČ si můžeme uplatnit v daňových výdajích stravné při zahraniční pracovní cestě až do výše náhrad vymezených pro státní zaměstnance (viz § 170 zákoníku práce), a také kapesné ve výši 40% stravného (viz § 180 zákoníku práce).

Plnou základní sazbu zahraničního stravného si můžeme uplatnit, jestliže v kalendářním dnu strávíme mimo území ČR dobu delší než 18 hodin (do konce roku 2011 jsme si mohli uplatnit základní sazbu už při cestě delší než 12 hodin).

Jestliže jsme v zahraničí déle než 12 hodin, ale méně než 18 hodin, můžeme si uplatnit stravné ve výši 2/3 základní sazby.

Jestliže jsme v zahraničí 12 hodin a méně, alespoň však jednu hodinu, uplatníme s4travné ve výši 1/3 základní sazby.

Zákon o dani z příjmů

Daňová uznatelnost stravného viz § 24 odst.2 písm. k) zákona o daních z příjmů. 

Aktualizováno 13.1.2015   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt