Stravné OSVČ 2018, 2017

Stravné OSVČ

Stravné (dříve "diety") je daňově uznatelný výdaj na cesty za účelem samostatné činnosti.

Sazby pro stravné - diety při cestách v tuzemsku

Při cestách v tuzemsku můžeme jako OSVČ uplatnit stravné při pracovních cestách delších než 12 hodin:

cesta trvala: rok 2017: rok 2018:
více než 12, maximálně 18 hodin:---- 109 až 132 Kč --- 119 až 143 Kč
více než 18 hodin: 171 až 205 Kč --- 186 až 223 Kč

Sazby pro zahraniční stravné

Rok 2018 viz 401/2017.

Rok 2017 viz 366/2016.

Sazby zahraničního stravného pro rok 2016 viz vyhláška 309/2015.

Sazby pro zahraniční stravné v roce 2015 viz vyhláška 242/2014.

Co vše a v jaké výši si můžeme při zahraniční cestě uplatnit, viz níže:

Zahraniční stravné, kapesné

Jako OSVČ si můžeme uplatnit v daňových výdajích stravné při zahraniční pracovní cestě až do výše náhrad vymezených pro státní zaměstnance (viz § 170 zákoníku práce), a také kapesné ve výši 40% stravného (viz § 180 zákoníku práce).

Plnou základní sazbu zahraničního stravného si můžeme uplatnit, jestliže v kalendářním dnu strávíme mimo území ČR dobu delší než 18 hodin.

Jestliže jsme v zahraničí déle než 12 hodin, ale méně než 18 hodin, můžeme si uplatnit stravné ve výši 2/3 základní sazby.

Jestliže jsme v zahraničí 12 hodin a méně, alespoň však jednu hodinu, uplatníme s4travné ve výši 1/3 základní sazby.

Zákon o dani z příjmů

Daňová uznatelnost stravného viz § 24 odst.2 písm. k) zákona o daních z příjmů. 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt