logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňové přiznání, daň z příjmu fyzických osob

Formuláře, termín

Přiznání vyplníme online nebo stáhneme formulář nebo formulář vyzvedneme na finančním úřadu. Daňové přiznání podáme a daň zaplatíme v termínu pro přiznání.

Co patří do daňového přiznání

Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí, které jsme obdrželi hotově, bezhotovostně nebo fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy.

Postup vyplnění

Vyplníme osobní údaje na straně 1, a dále ty příjmy, jaké jsme měli:

Příjmy ze samostatné činnosti 

Pro příjmy a výdaje ze samostatné činnosti vyplníme Přílohu 1. Přitom výdaje spočítáme paušálem nebo uvedeme podle skutečnosti s pomocí všech dokladů a daňové evidence. Částku z řádku 113 přepíšeme na ř. 37.

Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, v příloze 1 vyplníme i tabulku o majetku a závazcích k počátku a konci roku.

Pokud jsme měli zaměstnance, uvedeme celkovou sumu "hrubé" mzdy. 

Příjmy ze závislé činnosti

Pro příjmy ze závislé činnosti, ze kterých nám byla odvedena zaměstnavatelem zálohová daň (normální pracovní poměr nebo třeba i práce na Dohodu, pokud jsme podepsali Prohlášení) vyžádáme od zaměstnavatelů Potvrzení o příjmech. Příjmy sečteme a součet zapíšeme na řádky 31-36. Daň z příjmu, kterou zaměstnavatel/é odvedli z naší mzdy na finanční úřad, uvedeme na řádek 84. Potvrzení o příjmech přiložíme jako přílohu k přiznání. 

Pokud jsme byli zaměstnaní na Dohodu o provedení práce a zaměstnavatel nám daň z příjmu srazil (srážková daň), můžeme si od něj rovněž vyžádat potvrzení a zahrnout tyto příjmy do příjmů na řádcích 31-36. Sraženou daň však uvedeme na řádku 87a.

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku zapíšeme na řádek 38.

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu zapíšeme do Přílohy 2, přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle dokladů. Rozdíl příjmů a výdajů, základ daně, uvedeme na řádek 40.

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy (výdaje můžeme uvést jen u některých druhů ostatních příjmů, viz § 10 Zákona o daních z příjmů) zapíšeme do Přílohy 2 a na řádek 39.

Příjmy ze zahraničí

Pro příjmy ze zahraničí vyplníme Přílohu č. 3.

Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně

V 2. oddílu můžeme uplatnit ztrátu z minulých let.

V 3. oddílu můžeme uplatnit dary a další odčitatelné položky, zaokrouhlíme, nakonec spočítáme daň podle sazby daně.

Ve 4. oddílu spočítáme solidární zvýšení daně, pokud máme základ daně dost vysoký.

V 5. oddílu uvedeme slevy daně, na které máme nárok, a odečteme je od spočítané daně.

Zálohy daně

V 7. oddílu uvedeme daň z příjmu, kterou jsme odvedli na zálohách a/nebo nám byla odvedena či sražena zaměstnavatelem. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme doplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.

Přílohy k přiznání

K přiznání přiložíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (kromě základní slevy), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání. (většinou jsou třeba originály). Vyplníme tabulku pro přílohy na poslední straně a přiznání podepíšeme.

Aktualizováno 25.11.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt