logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňové přiznání, daň z příjmu fyzických osob

Formuláře, termín

Přiznání vyplníme online nebo stáhneme formulář nebo formulář vyzvedneme na finančním úřadu. Daňové přiznání podáme a daň zaplatíme v termínu pro přiznání.

Co patří do daňového přiznání

Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí, které jsme obdrželi hotově, bezhotovostně nebo fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy.

Postup vyplnění

Vyplníme osobní údaje na straně 1, a dále ty příjmy, jaké jsme měli:

Příjmy ze samostatné činnosti 

Pro příjmy a výdaje ze samostatné činnosti vyplníme Přílohu 1. Přitom výdaje spočítáme paušálem nebo uvedeme podle skutečnosti s pomocí všech dokladů a daňové evidence. Částku z řádku 113 přepíšeme na ř. 37.

Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, v příloze 1 vyplníme i tabulku o majetku a závazcích k počátku a konci roku.

Pokud jsme měli zaměstnance, uvedeme celkovou sumu "hrubé" mzdy. 

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti, pro která máme Potvrzení o příjmech, sečteme a součet zapíšeme na řádky 31-36. Daň z příjmu, kterou zaměstnavatel/é odvedli z naší mzdy na finanční úřad, uvedeme na řádek 84. Jako přílohu k přiznání přiložíme Potvrzení o příjmech

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku zapíšeme na řádek 38.

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu zapíšeme do Přílohy 2, přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle dokladů. Rozdíl příjmů a výdajů, základ daně, uvedeme na řádek 40.

Ostatní příjmy

Ostatní příjmy (výdaje můžeme uvést jen u některých druhů ostatních příjmů, viz § 10 Zákona o daních z příjmů) zapíšeme do Přílohy 2 a na řádek 39.

Příjmy ze zahraničí

Pro příjmy ze zahraničí vyplníme Přílohu č. 3.

Ztráta, odčitatelné položky, daň a slevy daně

V 2. oddílu můžeme uplatnit ztrátu z minulých let.

V 3. oddílu můžeme uplatnit dary a další odčitatelné položky, zaokrouhlíme, nakonec spočítáme daň podle sazby daně.

Ve 4. oddílu spočítáme solidární zvýšení daně, pokud máme základ daně dost vysoký.

V 5. oddílu uvedeme slevy daně, na které máme nárok, a odečteme je od spočítané daně.

Zálohy daně

V 7. oddílu uvedeme daň z příjmu, kterou jsme odvedli na zálohách a/nebo nám byla odvedena či sražena zaměstnavatelem. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme doplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.

Přílohy k přiznání

K přiznání přiložíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (kromě základní slevy), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání. (většinou jsou třeba originály). Vyplníme tabulku pro přílohy na poslední straně a přiznání podepíšeme.

Aktualizováno 5.12.2015   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt