logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňové přiznání, daň z příjmu fyzických osob

Formuláře, termín

Formuláře stáhneme nebo vyzvedneme na finančním úřadu. Daňové přiznání podáme v termínu.

Co patří do daňového přiznání

Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí.

Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy do 20 tisíc za rok.

Postup vyplnění

Vyplníme osobní údaje na straně 1, a dále ty příjmy, jaké jsme měli:

Pro příjmy a výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti vyplníme Přílohu 1 a řádek 37. Pokud jsme vedli daňovou evidenci, vyplníme i tabulku o majetku a závazcích k počátku a konci roku. Pokud jsme měli zaměstnance, uvedemé celkovou sumu "hrubé" mzdy.

Příjmy ze zaměstnání zapíšeme na řádky 31-36 a přiložíme Potvrzení o příjmech.

Příjmy z kapitálového majetku zapíšeme na řádek 38.

Pro příjmy a výdaje z pronájmu vyplníme Přílohu 2 a řádky 39, 40.

Pro ostatní příjmy a výdaje vyplníme Přílohu 2 a řádky 39, 40.

Pro příjmy ze zahraničí vyplníme Přílohu č. 3.

Na druhé straně sečteme daňové základy kromě příjmů ze zaměstnání a snížíme je o ztrátu z minulých let.

Součet všech daňových základů nám dá celkový základ daně, i s příjmy ze zaměstnání. Snížíme jej o odčitatelné položky, zaokrouhlíme a spočítáme daň podle sazby daně z příjmů.

Daň snížíme o slevy na dani a zálohy daně, které jsme zaplatili my a/nebo náš zaměstnavatel. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme zaplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.

K přiznání přiložíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (kromě základní slevy), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání. (většinou jsou třeba originály). Vyplníme tabulku pro přílohy na poslední straně a přiznání podepíšeme.

Aktualizováno 31.1.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt