logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňové přiznání, daň z příjmu fyzických osob

Formuláře, termín

Přiznání vyplníme online nebo si stáhneme formulář nebo si formulář vyzvedneme na finančním úřadu. Daňové přiznání podáme a daň zaplatíme v termínu.

Co patří do daňového přiznání

Do daňového přiznání patří všechny příjmy ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí. Nepatří tam osvobozené a další příjmy a příležitostné příjmy.

Postup vyplnění

Vyplníme osobní údaje na straně 1, a dále ty příjmy, jaké jsme měli:

Příjmy ze samostatné činnosti (dříve samostatná výdělečná činnost)

Pro příjmy a výdaje ze samostatné činnosti vyplníme Přílohu 1. Přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle skutečnosti s pomocí všech dokladů a daňové evidence. Částku z řádku 113 přepíšeme na ř. 37.

Pokud jsme uvedli výdaje podle daňové evidence, v příloze 1 vyplníme i tabulku o majetku a závazcích k počátku a konci roku. Pokud jsme měli zaměstnance, uvedemé celkovou sumu "hrubé" mzdy. 

Příjmy ze závislé činnosti

Pokud jsme měli v předešlém roce příjmy ze závislé činnosti, tedy většinou ze zaměstnání, jejich součet zapíšeme na řádky 31-36. Dań z příjmu, kterou zaměstnavatel odvedl za naší mzdy na finanční úřad, uvedeme na řádek 84. Jako přílohu k přiznání přiložíme Potvrzení o příjmech.

Příjmy z kapitálového majetku

Pokud jsme v předešlém roce měli příjmy z kapitálového majetku, zapíšeme je na řádek 38.

Příjmy z pronájmu

Pokud jsme v předešlém roce měli příjmy z pronájmu, zapíšeme je do Přílohy 2. Přitom výdaje můžeme spočítat paušálem nebo uvést podle skutečnosti s pomocí všech dokladů. Základ daně pak uvedeme na řádek 40.

Ostatní příjmy

Pokud jsme v předešlém roce měli ostatní příjmy, přitom výdaje můžeme uvést jen u některých druhů příjmů, viz § 10 Zákona o daních z příjmů. Vše zapíšeme do Přílohy 2 a na řádek 39.

Příjmy ze zahraničí

Pokud jsme v předešlém roce měli příjmy ze zahraničí, vyplníme Přílohu č. 3.

Ztráta, odčitatelné položky, slevy daně, zálohy daně

V 2. oddílu máme dále možnost uplatnit ztrátu z minulých let, na konci nám vyjde celkový základ daně

Ve 3. oddílu můžeme uplatnit dary a další odčitatelné položky, zaokrouhlíme, nakonec spočítáme daň podle sazby daně.

Ve 4. oddílu spočítáme solidární zvýšení daně, pokud máme základ daně dost vysoký.

V 5. oddílu uvedeme slevy daně, na které máme nárok, a odečteme je od spočítané daně.

V 7. oddílu uvedeme daň z příjmu, kterou jsme odvedli na zálohách nebo nám byla sražena zaměstnavatelem. Vyjde nám daňová povinnost, kterou musíme dozaplatit. Máme-li přeplatek, můžeme o něj požádat na poslední straně přiznání.

Přílohy k přiznání

K přiznání přiložíme doklady, dokládající uplatnění slev daně (kromě základní slevy), odčitatelné položky, dary a příjmy ze zaměstnání. (většinou jsou třeba originály). Vyplníme tabulku pro přílohy na poslední straně a přiznání podepíšeme.

Aktualizováno 18.3.2015   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt