logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti DoPČ

Dohodu o pracovní činnosti můžeme uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti Dohody, nejdéle však za 52 týdnů).

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět

  • sjednané práce
  • sjednaný rozsah pracovní doby
  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá)

Abychom z odměny nemuseli odvádět pojištění, musí být dohoda sepsána tak, aby bylo zřejmé, že měsíční odměna nedosáhne 2.500,- Kč nebo nelze předem stanovit výši odměny (například "počet hodin podle potřeby", "sazba odměny podle druhu vykonané činnosti"). Pokud je ale dohoda sepsána na měsíční odměnu 2.500,- Kč nebo výše a zaměstnanec jí z nějakého důvodu nedosáhne, tak se odvádí pojištění i z odměny nižší, třeba z tisícovky.

Vzor smlouvy

Dohody o pracovní činnosti - vzor zdarma ke zkopírování.

Zdanění Dohody o pracovní činnosti

Od 1.1.2014 platí, že odměny z Dohody o pracovní činnosti se zdaňují stejně jako příjmy z pracovního poměru. To znamená, že z odměny v jakékoliv výši odvede zaměstnavatel 15 % zálohu daně z příjmů. A jestliže zaměstnanec podepíše na dotyčný měsíc Prohlášení poplatníka k dani, sníží zálohu o daňová zvýhodnění.

Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci na požádání Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne tyto příjmy do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy (pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněné zálohovou daní, daňové přiznání podat musí).

U příjmů do konce roku 2013 se u "dohodáře" s odměnou do 5 tisíc kč za měsíc, pokud nepodepsal Prohlášení poplatníka, srážela 15% daň srážková.

Pojištění

Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel až z odměny od 2500 Kč za měsíc.

Z odměny do 2499 Kč za měsíc zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.. To je obrovská výhoda oproti pracovnímu poměru. (Viz zákon o veřejném zdravotním pojištění § 5/a)bod 5. - "pojištěnec je plátcem pojistného s výjimkou osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu.")

(Pokud ovšem zaměstnanec nemá v konkrétním měsíci žádný příjem, z kterého by bylo odváděno zdravotní pojištění, a ani za něj neplatí zdravotní pojištění stát, musí se přihlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit každý měsíc příslušné pojistné.)

Ukončení Dohody o pracovní činnosti

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.

Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

 

Dohoda o pracovní činnosti a zákon

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno 13.1.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt