logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sazby DPH

Sazby DPH

Platí tři sazby DPH: základní, snížená a druhá snížená

  • základní sazba DPH je 21%
  • první snížená sazba DPH je 15%
  • druhá snížená sazba DPH je 10%

První dvě sazby platí v uvedené výši od roku 2013, druhá snížená sazba platí od roku 2015. Avizované snížení sazby na čepované pivo a potraviny bylo vládou v říjnu 2016 odloženo na neurčito.  

Jaké sazby DPH musíme uplatňovat

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbu DPH (viz níže), ať už prodáváme zboží nebo poskytujeme služby. Jen v případech vyjmenovaných v zákoně o DPH můžeme uplatňovat sníženou nebo druhou sníženou sazbu DPH (viz níže).

Základní sazba DPH

Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb.

První snížená sazba DPH

První snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 3 zákona o DPH a na služby uvedené v příloze 2 tamtéž.

Druhá snížená sazba DPH

Druhá snížená sazba, platná od roku 2015, činí 10%. Uplatníme ji na položky uvedené v Příloze 3a) zákona o DPH.

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

Aktualizováno 25.10.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt