logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sazby DPH - rok 2015

Sazby DPH od roku 2015

Od roku 2015 platí tři sazby DPH: základní, snížená a druhá snížená

  • základní sazba DPH je 21%
  • snížená sazba DPH je 15%
  • druhá snížená sazba DPH je 10%

První dvě sazby platí v uvedené výši od roku 2013, druhá snížená sazba platí od roku 2015.

Jaké sazby DPH musíme uplatňovat

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbu DPH (viz níže), ať už prodáváme zboží nebo poskytujeme služby. Jen v případech vyjmenovaných v zákoně o DPH můžeme uplatňovat sníženou nebo druhou sníženou sazbu DPH (viz níže).

Základní sazba DPH

Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb.

Snížená sazba DPH

Snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na

  • teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 1 zákona o DPH (např. potraviny, zvířata, rostliny, knihy, palivové dřevo)
  • služby uvedené v příloze 2 zákona o DPH (např. opravy zdravotnických prostředků, ubytovací služby, úklidové práce v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené, kulturní, umělecké a sportovní činnosti)
  • dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze 4 zákona o DPH
  • některé druhy výstavby (viz § 48 a 48a zákona o DPH)

Od roku 2015 sem nepatří položky, které spadly do druhé snížené sazby.

Druhá snížená sazba DPH

Druhá snížená sazba (platí od roku 2015) činí 10%. Uplatníme ji na tyto položky:

  • počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti (viz příloha č. 3a zákona o DPH)
  • prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
  • tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Nevztahuje se na zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy. (V příloze č. 3a zákona o DPH je definováno, co se rozumí tištěnou knihou a obrázkovou knihou pro děti.)

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

Aktualizováno 2.12.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt