logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sazby DPH, výpočet DPH

Sazby DPH rok 2013

Od roku 2013 je základní sazba DPH 21%, snížená sazba 15%.

Jaké sazby DPH musíme uplatňovat

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbu DPH (viz níže), ať už prodáváme zboží nebo poskytujeme služby. Jen v případech vyjmenovaných v zákoně o DPH můžeme uplatňovat sníženou sazbu DPH (viz níže).

Základní sazba DPH

Základní sazba od roku 2013 činí 21%. Uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb.

Snížená sazba DPH

Snížená sazba od roku 2013 činí 15%.

Snížená sazba je uplatňována na

  • teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 1 zákona o DPH (např. potraviny, zvířata, rostliny, knihy, palivové dřevo)
  • služby uvedené v příloze 2 zákona o DPH (např. opravy zdravotnických prostředků, ubytovací služby, úklidové práce v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené, kulturní, umělecké a sportovní činnosti)
  • dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze 4 zákona o DPH
  • některé druhy výstavby (viz § 48 a 48a zákona o DPH)

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

(Celkovou cena včetně DPH vypočteme jako součet základu daně (v úrovni bez daně) a vypočtené DPH (ať už zaokrouhlené nebo nezaokrouhlené).

Aktualizováno 22.5.2013   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt