Sazby DPH

Sazby DPH

Sazby DPH jsou v současnosti tři: základní, snížená a druhá snížená. Pro naprostou většinu zboží a služeb platí základní sazba DPH. 

- základní sazba DPH je 21%

- první snížená sazba DPH je 15%

- druhá snížená sazba DPH je 10%

Jaké sazby DPH musíme uplatňovat

Jsme-li plátci DPH, musíme na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbu DPH (viz níže), ať už prodáváme zboží nebo poskytujeme služby. Jen v případech vyjmenovaných v zákoně o DPH můžeme uplatňovat sníženou nebo druhou sníženou sazbu DPH (viz níže).

Základní sazba DPH

Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb.

První snížená sazba DPH

První snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na teplo, chlad a zboží uvedené v příloze 3 zákona o DPH. Také na služby uvedené v příloze 2, kam patří například služby fitcenter a posiloven, ubytovací služby, stravovací služby a podávání nápojů. Patří sem i veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby a podávání nápojů - v příloze 2 uvedeny pod kódem 56.

Podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků ale základní sazbu DPH. Stravovací služby a podávání nápojů v oblasti školství, zdravotnictví a sociální pomoci jsou zase osvobozeny od DPH. 

Druhá snížená sazba DPH

Druhá snížená sazba platí od roku 2015, činí 10%. Uplatníme ji na položky uvedené v Příloze 3a) zákona o DPH.

Snížení sazby DPH na stravovací služby

Od prosince 2016 se z 21% na 15% snížila sazba na stravovací služby a podávání nápojů vyjma alkoholu, viz níže "První snížená sazba". 

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

Pokud vypočítáme DPH z ceny s daní, může vzniknout zdánlivá nepřesnost, a ta se může stát důvodem reklamace špatně vypočítané DPH. Tomu se můžeme vyhnout, když na fakturu uvedeme následující text: "Výpočet DPH z ceny s daní podle § 37 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty."

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt