logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016

Kontrolní hlášení podává...

Jsme-li plátce DPH, podáváme kromě daňového přiznání i kontrolní hlášení. Hlášení nepodává neplátce DPH ani identifikovaná osoba.

Vyplnění kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení sestavíme v předepsaném formátu a struktuře do xml dokumentu. Můžeme tak učinit pomocí svého účetního softwaru nebo použít aplikaci finanční správy

online aplikace EPO

Podrobně viz Kontrolní hlášení - co kam patří a Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.

Podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení podáme jedině elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu. Pokud pro vyplnění používáme aplikaci EPO, hlášení odešleme v závěru procesu aplikace. Pokud nám hlášení vytvořil náš účetní software, můžeme je odeslat rovněž pomocí aplikace EPO, nebo xml dokument odešleme sami na adresu finančního úřadu s elektronickým podpisem. Pokud nemáme datovou schránku ani elektronický podpis, pošleme hlášení pomocí aplikace EPO online a doručíme na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslaném podání (vygeneruje taky aplikace EPO), a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení. Podrobněji viz online, elektronicky.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční. 

Kontrolní hlášení nepodáme, pokud pro ně nemáme náplň.

Náležitosti kontrolního hlášení

V úvodu hlášení uvedeme kromě své identifikace také datovou schránku, nemáme-li ji, tak alespoň email.

Dále uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená. Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období, některá jednotlivě s podrobnými údaji, viz níže. Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Podrobně viz Kontrolní hlášení - co kam patří.

Platby předem, zálohy, splátkové kalendáře, ...

Kam a jak uvést zálohy, různá plnění na jednom dokladu, splátkové a platební kalendáře, co nepatří do kontrolního hlášení a co kam patří - podrobně viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.

Následné hlášení, opravné hlášení, opravy

V opravném nebo následném hlášení neuvádíme rozdíly, podáme je celé znovu s promítnutím oprav. Podrobně viz Kontrolní hlášení - výzva, chyby a opravy.

Výzva k doplnění, pokuty

Správce daně nám může kdykoliv poslat tzv. výzvu, viz Výzvy, opravy, pokuty v kontrolním hlášení. Specifické je, že musíme zareagovat velmi rychle.

Výpis z evidence

Od období 2016 přestala platit povinnost podávat v některých případech "Výpis z evidence pro účely DPH". 

Dotazy, předpisy, zákon

Viz financnisprava.cz/.../dotazy-a-odpovedi, dále speciální telefonní linky: 296 853 863, 296 854 393, emailem: kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz.

Zákon toho v tomto případě moc nenabízí, viz 101c - 101i zákona o DPH. Více viz dokumenty finanční správy a dotazyformulářinformace k vyplnění.

Aktualizováno 16.10.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt