logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016

Kontrolní hlášení podává...

Jsme-li plátce DPH, podáváme kromě daňového přiznání i kontrolní hlášení. Hlášení nepodává neplátce DPH ani identifikovaná osoba.

Vyplnění kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení sestavíme v předepsaném formátu a struktuře do xml dokumentu. Můžeme tak učinit pomocí svého účetního softwaru nebo použít aplikaci finanční správy

online aplikace EPO

Podrobně viz Formulář kontrolní hlášení.

Podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení podáme jedině elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu. Pokud pro vyplnění používáme aplikaci EPO, hlášení odešleme v závěru procesu aplikace. Pokud nám hlášení vytvořil náš účetní software, můžeme je odeslat rovněž pomocí aplikace EPO, nebo xml dokument odešleme sami na adresu finančního úřadu s elektronickým podpisem. Pokud nemáme datovou schránku ani elektronický podpis, pošleme hlášení pomocí aplikace EPO online a doručíme na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslaném podání (vygeneruje taky aplikace EPO), a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení. Podrobněji viz online, elektronicky.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční. 

Kontrolní hlášení nepodáme, pokud pro ně nemáme náplň.

Náležitosti kontrolního hlášení

V úvodu hlášení uvedeme kromě své identifikace také datovou schránku, nemáme-li ji, tak alespoň email.

Dále uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená. Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období, některá jednotlivě s podrobnými údaji, viz níže. Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Úplný obsah viz Formulář Kontrolní hlášení.

Uskutečněná plnění (prodeje)

Kumulativně uvedeme v části A.5 v jedné společné sumě za celé zdaňovací období všechny prodeje s cenou do 10 tisíc Kč včetně DPH. Do kumulativní částky zahrneme i prodeje v jakékoliv výši pro zákazníky, kteří nám neposkytnou své DIČ. Podrobněji viz Formulář kontrolní hlášení.  

Jednotlivě uvádíme uskutečněná plnění do části A.4, především prodeje dražší než 10 tisíc Kč včetně DPH pro OSVČ a většinu právnických osob (osoby povinné k DPH). U každé položky uvedeme evidenční číslo daňového dokladu, datum povinnosti přiznat DPH a DIČ odběratele. Pro méně častá plnění jsou části A.1-A.3. Vše podrobně viz Formulář Kontrolní hlášení.

Přijatá plnění (nákupy)

Kumulativně uvedeme v části B.3 přijatá zdanitelná plnění v jedné částce za celé zdaňovací období, především jde o nákupy do 10 tisíc Kč včetně DPH.

Jednotlivě v části B.2 uvedeme ostatní plnění, především nákupy s cenou nad 10 tisíc Kč včetně DPH. Ke každému plnění uvedeme původní evidenční číslo daňového dokladu (od dodavatele), DIČ dodavatele, datum povinnosti přiznat daň a informaci "Použit poměr", vše podrobněji viz Formulář Kontrolní hlášení .

Platby předem, zálohy, splátkové kalendáře, ...

Kam a jak uvést zálohy, různá plnění na jednom dokladu, splátkové a platební kalendáře, co nepatří do kontrolního hlášení a co kam patří - podrobně viz Formulář Kontrolní hlášení.

Následné hlášení, opravné hlášení, opravy

V opravném nebo následném hlášení neuvádíme rozdíly, podáme je celé znovu s promítnutím oprav. Podrobně viz Kontrolní hlášení - výzva, chyby a opravy.

Výzva k doplnění, pokuty

Správce daně nám může kdykoliv poslat tzv. výzvu, viz Výzvy, opravy, pokuty v kontrolním hlášení. Specifické je, že musíme zareagovat velmi rychle.

Výpis z evidence

Od období 2016 přestala platit povinnost podávat v některých případech "Výpis z evidence pro účely DPH". 

Dotazy, předpisy, zákon

Viz financnisprava.cz/.../dotazy-a-odpovedi, dále speciální telefonní linky: 296 853 863, 296 854 393, emailem: kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz.

Zákon toho v tomto případě moc nenabízí, viz 101c - 101i zákona o DPH. Více viz dokumenty finanční správy a dotazyformulářinformace k vyplnění.

Aktualizováno 21.7.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt