logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Daňové odpisy majetku

Cena, kterou jsme zaplatili za dlouhodobý hmotný majetek, je daňově uznatelná postupně, formou několikaletých odpisů.

Odpis je část vstupní ceny, kterou můžeme uplatnit jako daňově uznatelnou v jednom roce. Přitom uplatníme odpis za každý majetek, který máme v evidenci k 31.12., i když je koupený třeba až v prosinci.

Vstupní cena

je částka, ze které budeme odpisovat, viz Ocenění majetku. Většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížená o DPH.

Pokud majetek vložíme do podnikání později než při nákupu, musíme většinou odpisovat z ceny reprodukční (například u auta, které jsme koupili déle než jeden rok před vložením do obchodního majetku). Reprodukční cena se stanovuje podle Zákona 151/1997 o oceňování majetku.

Podrobně vstupní cena viz § 29 Zákona o daních z příjmů.

Odpisové skupiny

Majetek zařadíme podle přílohy k zákonu o daních z příjmů do odpisové skupiny 1-6. Zjistíme tak, kolik let jej budeme odepisovat. Například osobní aotomobil patří do 2. odpisové skupiny, budeme jej odpisovat 5 let. Počítač patří do 1. odpisové skupiny, budeme jej odpisovat 3 roky.

Rovnoměrné či zrychlené odpisy

Na začátku odpisování se rozhodneme, zda použijeme

Zvolený způsob nebudeme moci později změnit.

Vyřazený majetek

U majetku, který jsme vyřadili z evidence před 31.12. (prodali, převedli do osobního majetku...) dáme do výdajů jen polovinu ročního odpisu.

Zůstatkovou cenu majetku můžeme dát do výdajů jen je-li to v souladu s § 24 a 25 Zákona o daních z příjmů.

Majetek i pro osobní potřebu

Pokud majetek používáme i pro osobní potřebu nebo jej vlastníme dohromady s někým, můžeme dát do výdajů jen poměrnou část ročního odpisu - podle toho, jakou část využíváme pro podnikání.

Paušální výdaje a odpisy

Pokud uplatňujeme paušální výdaje, je v nich zahrnut i odpis ve své maximálně možné výši.

Přerušení odpisů, neuplatnění odpisu

Odpisování můžeme přerušit (neuplatnit odpis) v roce, kdy se nám to nehodí (například máme nízký zisk). Uděláme to u všeho majetku nebo jen některého - jak se to hodí. Dobu odpisování tím o rok prodloužíme.

U rovnoměrného odpisování můžeme uplatnit část ročního odpisu (nižší odpis). O neuplatněnou část prodloužíme dobu odpisování.

Aktualizováno 20.7.2013   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt