Povinná registrace plátce DPH

Plátce DPH překročením obratu

Plátcem DPH se povinně staneme, pokud náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě. Podrobně viz plátcem překročením obratu.

Plátce DPH z jiných důvodů

Povinně se plátcem DPH stáváme i z jiných důvodů, třeba tehdy, když nabýváme majetek privatizací nebo prodejem podniku nebo když pokračujeme v podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH. Tyto a další méně častné případy povinné registrace jsou vyjmenovány hlavně v § 6a až 6e zákona o DPH.

Jen identifikovaná osoba

Možná nemusíme být plátce DPH, ale jen identifikovaná osoba. To je povinné například při zakoupení zboží nad 326 tis Kč, přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, např. zadání reklamy AdWords, poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU , např. umístění reklamy Google AdSense na vlastním webu.

Dokdy se musíme zaregistrovat

Musíme se zaregistrovat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jsme překročili zákonem stanovený obrat nebo jsme se stali plátcem DPH z jiného důvodu nebo se z nás stala identifikovaná osoba.

Měsíční zdaňovací období

Jako nový plátce DPH máme měsíční zdaňovací období. Máme ale možnost to změnit na čtvrtletní, viz Zdaňovací období.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt