Podnikatel, podnikání, OSVČ

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Tento termín je dnes již zastaralý, přesto velmi zažitý.

Podnikatel

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. jeho definici a další viz § 420 - 435 nového Občanského zákoníku. Do této kategorie se tedy vejdou i živnostníci (vlastníci živnostenského oprávnění) i osvč bez živnosti.

Samostatná činnost (podnikání)

Samostatná činnost, dříve označovaná jako "podnikání nebo samostatná výdělečná činnost", je činnost občana stáří aspoň 18 let za účelem samostatného a nezávislého výdělku na své jméno a svůj účet.

Podnikání

Podle § 7 zákona o daních z příjmů příjmy z podnikání jsou

  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
  • příjmy ze živnosti
  • příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
  • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Blíže viz Příjmy z podnikání.

Jiná samostatná výdělečná činnost

Podnikatelem nejsme, jestliže máme jen

  • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (autorské honoráře)
  • příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (hudebníci, herci,...)
  • příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
  • příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, včetně příjmů z činnosti předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

Blíže viz OSVČ bez živnosti.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt