Přenesená daňová povinnost DPH - reverse charge

Reverse charge - co je to

Přenesená daňová povinnost funguje tak, že DPH na dodané zboží či služby nezaplatíme svému dodavateli, ale odvedeme ji přímo státu. DPH tedy nepřiznává dodavatel, ale odběratel. Dodavatel na daňový doklad neuvede výši DPH, ale napíše "výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel".

Režim přenesené daňové povinnosti platí pro vybrané druhy zdanitelného plnění mezi plátci DPH, firmami a podnikateli. Netýká se koncových drobných spotřebitelů - soukromých osob.

Zákon rozděluje plnění na ta s trvalým použitím a pak na dočasná, pro která stačí nařízení vlády. 

Chystá se změna, ale jen pro vysoké částky

V říjnu 2018 ministři financí EU rozhodli o možnosti používat režim reverse charge v daleko větší míře než dosud. Čeští politici o rozšíření přenesené daňové povinnosti aktivně usilovali a Česká republika již využívá většiny možností, které pro ni EU poskytuje. Dá se proto čekat, že velmi brzy bude rozšíření reverse charge zakomponováno i do české legislativy nebo vládního nařízení. Většiny živnostníků a dalších OSVČ se však změna nedotkne, bude se totiž týkat jen jednotlivých případů, která přesáhnou limit 17500 EUR, tedy cca 450 tisíc Kč. 

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Trvalé je použití režimu přenesené daňové povinnosti stanoveno pro (podrobněji viz zákon o DPH): 

- dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH, dodání zlata

- dodání nemovité věci od plátce DPH plátci DPH, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.

- poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e) zákona o DPH

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud vláda stanoví nařízením, spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH

Na základě "mechanismu rychlé reakce" může vláda rovněž stanovit použití tohoto režimu, pokud Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání určitého zboží nebo poskytnutí služby nemá námitky. Režim přenesení daňové povinnosti se takto použije na maximálně 9 měsíců.

Nařízení vlády od února 2016 rozšířilo režim přenesené daňové povinnosti na dodání plynu a elektřiny a dále umožnilo použití tohoto režimu i na případ, že se nepřekročí stanovený limit 100.000 korun, a to plátcům DPH, kteří se společně dohodnou na použití tohoto režimu.

Od ledna 2016 se přenesená daňová povinnost rozšířila o dodání nemovité věci plátci DPH.

Přenesená daňová povinnost dále platí pro vybrané zemědělské plodiny a dále například pro dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací.

Závazné posouzení

Závazné posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého plnění použije režim přenesení daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství nám vydá na naši žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. V žádosti o vydání takového rozhodnutí uvedeme popis zdanitelného plnění (v žádosti uvedeme jen jedno plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. K žádosti se pojí správní poplatek 10 tisíc Kč.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

Plnění uskutečněná v režimu přenesené daňové povinnosti uvedeme v daňovém přiznání k DPH na řádku 25, v kontrolním hlášení v části A.1.

Plnění přijatá v režimu přenesené daňové povinnosti uvedeme v daňovém přiznání k DPH na řádcích 10. a 11., v kontrolním hlášení v části B.1.

Viz Jak vyplnit kontrolní hlášení.

Doklad pro přenesení daňové povinnosti

Pokud vystavujeme doklad v režimu přenesené daňové povinnosti, daňový doklad má obsahovat další náležitosti, viz P. Běhounek: změny od 2013.

Zákon

Viz § 92a a násl. zákona o DPH.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt