logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy z pronájmu §9

Příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu jsou podle § 9 zákona o daních z příjmů

  • příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí
  • příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu, patřícího mezi ostatní příjmy
  • nepeněžní příjmy, které jsme nabyli formou například oprav provedených nájemcem na najaté nemovitosti

Pokud pronajímáme nemovitost nebo movitou věc zahrnutou do našeho majetku pro podnikání, zdaníme tyto příjmy jako příjmy z podnikání.

Daňové přiznání, evidence

Příjmy a výdaje uvedeme v příloze č. 2 k daňému přiznání, kterou si musíme vyžádat. Další postup vyplnění přiznání viz daňové přiznání.

Výdaje přitom můžeme uplatnit jedním ze dvou způsobů:

Pro evidenci příjmů a výdajů z pronájmu nejsou žádná formální pravidla, podstatné je pouze to, aby bylo možno ze záznamů jasně vyčíst údaje potřebné pro daňové přiznání.

Paušál na dopravu

K příjmům z pronájmu můžeme uplatnit paušál na dopravu. Pokud auto nepoužíváme zároveň i pro podnikání, neplatíme zněj silniční daň (pronájem není podnikání či jiná samostatná výdělečná činnost).

Jestliže ale stejné auto používáme i k podnikání, silniční daň zaplatit musíme. Přitom ke stejnému autu můžeme paušál na dopravu uplatnit jen jednou.

Aktualizováno 12.7.2013   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt