logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Nezdanitelné příjmy - příležitostná činnost

30 tisíc za rok

Od roku 2014 je limit pro příležitostné příjmy 30 tisíc Kč (dříve 20 tisíc).

Znamená to, že pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Co patří do příležitostné činnosti

Jde o nárazové příjmy, na které nemáme živnostenský list, jako třeba posekání trávy u souseda na zahradě nebo prodej ovoce či zeleniny z vlastní zahrádky, tedy:

  • příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
  • příležitostný pronájem movitých věcí
  • zemědělská výroba, pokud ji neprovozujeme coby podnikatel, samostatně hospodařící rolník
  • příjem včelařů - pokud jsme během roku měli maximálně 60 včelstev (do konce roku 2013 to bylo jen 40 včelstev), počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo

Nepatří sem například autorské honoráře, i když pro nás byly jen příležitostným příjmem.

Příležitostná činnost nad 30 tisíc

Pokud součet příjmů (bez odečtení výdajů) z našich příležitostných činností přesáhne za rok 30 tisíc Kč, musíme zdanit všechny tyto příjmy, tedy celou sumu ročních příležitostných příjmů. Zdaníme je po skončení roku v rámci daňového přiznání jako ostatní příjmy.

Zákon

Viz § 10 odst. 1 a), § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno 16.11.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt