Podnikání - jak začít podnikat

1) Musíme mít živnostenský list?

Před zahájením podnikání nebo jiné samostatné činnosti zvážíme, zda k činnosti, kterou budeme provozovat, vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění.

Pokud jsme například hudebníkem, autorkou článků do novin, daňovou poradkyní nebo znalcem, živnostenské oprávnění nepotřebujeme, blíže viz OSVČ bez živnosti. Ostatní samostatné činnosti vyžadují živnostenské oprávnění, blíže viz Živnosti.

2) Jednotný registrační formulář 

Na začátku podnikání zajdeme na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář. Jednotným registračním formulářem můžeme provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení, tedy zahájení živnosti, registraci k dani z příjmu i oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Zároveň můžeme provést i registraci k silniční dani, DPH nebo dani z příjmů za zaměstnance, podle toho, co budeme potřebovat.

Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

Pokud neuděláme registrace a ohlášení pomocí Jednotného registračního formuláře, musíme to udělat jednotlivě na příslušných úřadech a pojišťovně. Například registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě do 15 dnů ode dne, kdy jsme začali vykonávat samostatnou činnost nebo přijali příjem, registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění do 8 dnů, na zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

3) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je vědět, zda musíme už během prvního roku platit zálohy na pojištění. Jestliže máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, platíme od počátku činnosti měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění. 

Pokud ji máme jen jako vedlejší činnost, zálohy první rok platit nemusíme. Zdravotní i sociální pojištění doplatíme až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu příjmů na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. A budeme-li mít nízký zisk, sociálnímu pojištění se zcela vyhneme - viz Sociální pojištění a nízký zisk.

4) Daňová evidence

Máme několik možností, jak zajistit evidenci ke své samostatné činnosti. Ta bude podkladem pro daňové přiznání k dani z příjmů. Buď celý rok schováváme příjmové i výdajové doklady a uděláme podle nich daňovou evidenci, a nebo výdajové doklady neschováváme a po skončení roku spočítáme výdaje procentem z příjmů. (Nebo můžeme počátkem roku sjednat paušální daň, to je ale stále jen zcela výjimečná možnost.)

5) EET - elektronická evidence tržeb

Zjistíme si, zda naše činnost podléhá EET - elektronické evidenci tržeb a podle toho podnikneme příslušné kroky.

6) DPH

Pokud se zaregistrujeme i jako plátce DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH. Na začátku činnosti však většinou fungujeme jako neplátce DPH. Hlídáme si však, zda pro nás nenastane povinnost registrovat se jako plátce DPH. 

7) Auto, silniční daň

Pokud používáme auto pro podnikání, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

8) Daň z příjmu a pojištění po konci roku

Po skončení roku stanovíme zisk, tedy příjmy a výdaje, použijeme k tomu evidenci, kterou jsme zvolili (viz výše odstavec 4).

Podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu.

Dále podáme Přehledy příjmů pro účely zdravotního a sociálního pojištění a zaplatíme pojištění. Pro stanovení příjmů a výdajů, které uvedeme do přiznání i přehledů, použijeme evidenci, kterou jsme zvolili (viz výše odstavec 4).

Kolik si můžeme vydělat?

Existují různé limity výdělku, po jejichž překročení nám přibudou různé povinnosti: Pokud máme příjmy za rok nižší než 1 mil Kč a neděláme "nákup a prodej", stačí nám možná uplatňovat výdaje paušálem. Jinak budeme asi potřebovat spíš daňovou evidenci s výdaji podle dokladů. Pokud za 12 měsíců jdoucích po sobě překročíme obrat jeden milion Kč, stáváme se povinně plátcem DPH. 

Marketing a budování jména

Sehnat zákazníky můžeme i s minimem prostředků. V místním měřítku mohou stačit letáčky vyvěšené na dovolená místa nebo vhozené do poštovních schránek. Je-li naše podnikání bez omezení místem (třeba e-shop), můžeme využít třeba internetový reklamní systém Adsense nebo Sklik.. V každém případě bychom měli mít hned od začátku vlastní web (jednoduše a sami jej můžeme vytvořit třeba pomocí Webnode). Důležitá je vlastní nápaditá doména, tedy adresa webu (možno zakoupit také na Webnode).

V zájmu budování důvěry zákazníků v naši osobu uvádíme vždy jméno, IČ a kontakt na mobil, web a případně i mailovou adresu. 

Aktualizováno dne 13.11.2018
Vytisknuto dne 22.1.2019
Původní adresa článku: http://www.jakpodnikat.cz/jak-zacit-podnikani.php