Živnosti, druhy živností

Seznam - druhy živností

Podle toho zda je získání živnosti podmíněno nějakým vzděláním a/nebo praxí, dělí se živnosti na volné a vázané. 

Volné živnosti

Podrobně které živnosti můžeme vykonávat, aniž bychom splňovali nějaké zvláštní podmínky viz volné živnosti - volná živnost.

Vázané živnosti

Živnosti, jejich druhy a podmínky pro získání živnostenského oprávnění popisuje živnostenský zákon. Podrobně

- vázané živnosti

- řemeslné živnosti

- koncesované živnosti.

Jak získat živnost

Postup, jak získat živnostenské oprávnění.

Co není živnost

K některým činnostem živnostenské oprávnění nepotřebujeme. Viz Co není živnost - OSVČ bez živnosti.

Aktualizováno dne 19.9.2018
Vytisknuto dne 18.2.2019
Původní adresa článku: http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php