Živnosti, druhy živností

Seznam - druhy živností

Podle toho zda je získání živnosti podmíněno nějakým vzděláním a/nebo praxí, dělí se živnosti na volné a vázané. Živnosti vázané se dále dělí, viz níže.

Volné živnosti

Které živnosti můžeme vykonávat, aniž bychom splňovali nějaké zvláštní podmínky viz volné živnosti - volná živnost.

Vázané živnosti

Živnosti, jejich druhy a podmínky pro získání živnostenského oprávnění popisuje živnostenský zákon. Podrobně viz vázané živnosti, řemeslné živnosti, koncesované živnosti.

Jak získat živnost

Postup, jak získat živnostenské oprávnění. popisuje živnostenský zákon.

Co není živnost

K některým činnostem živnostenské oprávnění nepotřebujeme. Viz Co není živnost - OSVČ bez živnosti.

Aktualizováno dne 6.4.2017
Vytisknuto dne 19.7.2018
Původní adresa článku: http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php