Kdy OSVČ neplatí sociální pojištění

Nízký zisk při vedlejší činnosti

Pokud je samostatná činnosti pro nás vedlejší činností a v předešlém roce jsme měli nižší zisk než je rozhodná částka (viz níže), nemusíme být účastni důchodového pojištění jako osoba samostatně činná a nemusíme platit zálohy na sociální pojištění. Až jestli po podání Přehledu po skončení roku zjistíme, že jsme rozhodnou částku překročili, sociální pojištění najednou doplatíme a začneme platit zálohy.

Rozhodná částka pro rok 2019

Pokud v Přehledu za rok 2018 vychází daňový základ 71.950 Kč nebo nižší, nemusíme v roce 2019 platit zálohy na sociální pojištění. Pokud je daňový základ vyšší, musíme platit zálohy.

Žádost o zrušení záloh

Pokud máme samostatnou činnost jen jako vedlejší činnost a v posledním Přehledu nám vyšlo, že musíme platit zálohy na sociální pojištění, ale  máme v současnosti tak malé příjmy, že bychom nemuseli sociální pojištění platit, můžeme požádat OSSZ o zrušení záloh.  

Samostatná činnost jen po část roku

Pokud jsme meli samostatnou činnost jen po část roku, zbytek doby jsme měli například živnost přerušenou, počítáme jen poměrnou část limitu uvedeného výše, 1/12 za každý měsíc.

Sociální pojištění dobrovolně

K placení sociálního pojištění se můžeme přihlásit i dobrovolně. Může to být výhodné kvůli důchodu nebo mateřské.

Aktualizováno dne 8.1.2019
Vytisknuto dne 26.8.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-a-nizky-zisk.php