Zdravotní pojištění OSVČ 2016, 2017

Musíme platit zdravotní pojištění?

Máme-li příjmy ze samostatné činnosti, tak zdravotní pojištění platit musíme. Jde jen o to, zda musíme platit zálohy nebo vše zaplatíme až po konci roku. Také jak vysoké zálohy musíme platit. Vše závisí na tom, zda je samostatná výdělečná činnost náš hlavní příjem, vedlejší příjem nebo za nás platí pojistné i stát. 

Hlavní příjem - zálohy dle Přehledu nebo "minimální"

Máme-li samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní příjem, musíme platit každý měsíc zálohu, která nám vyšla v posledním Přehledu. (Pokud nám vyšlo méně než minimální záloha, musíme platit alespoň tu minimální, viz níže.) Žádná horní hranice, nad kterou bychom již nemuseli platit, neexistuje, byla zrušena.

Po konci roku po podání Přehledu pojistné doplatíme, při přeplatku nám pojišťovna přeplatek vrátí.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Pokud máme samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní příjem a v Přehledu za minulý rok nám vyšlo méně než minimální záloha, musíme platit alespoň tu minimální. Minimální zálohu platíme i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme a ještě jsme Přehled nepodávali.:

  od platby za leden 2017 do platby za prosinec 2016
minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti 1.906 Kč 1.823 Kč

Vedlejší příjem - bez záloh

Nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Minimálně 0 Kč, maximálně dvanáctinásobek maximální zálohy.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere víceméně tehdy, pokud jsme celý měsíc zaměstnaní, zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu (z minimální mzdy) a my jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Pojistné platí i stát - zálohy dle Přehledu

Pokud patříme mezi osoby, za které platí pojistné i stát což je např.

Že platí některá z uvedených skutečností nahlásíme na své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od změny. Zálohy pak platíme jen podle zisku z předešlého roku, minimální záloha pro nás neplatí (jednou jsem platila 30 Kč měsíčně). Po skončení roku po podání Přehledu doplatíme pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Případný přeplatek ze záloh nám pojišťovna vrátí.

V roce, kdy s podnikáním začínáme, zálohy neplatíme, a to až do podání prvního Přehledu.

Zúčtování záloh - Přehled

V každém případě podáme po skončení roku Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Přerušené živnosti

Pokud jsme přerušili živnost a nemáme zaměstnání, přihlásíme se na úřad práce (ten za nás zdravotní pojištění bude platit) nebo platíme zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (což je výrazně méně než OSVČ). 

Přechod z hlavní činnosti na vedlejší

Pokud máme hlavní činnost, nastoupíme do normálního zaměstnání, musíme to ohlásit zdravotní pojišťovně (změnovým formulářem) a můžeme přestat platit zálohy.  

Sazba pro zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75% ze zisku. Ztráta z předchozích let se nepromítá.

Splatnost zálohy

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května).

Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Spolupracující osoba

Pro spolupracující osoby platí vše uvedené.

Aktualizováno dne 31.3.2017
Vytisknuto dne 23.5.2017
Původní adresa článku: http://www.jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php