Příležitostná činnost bez zdanění

30 tisíc za rok

Od roku 2014 je limit pro příležitostné příjmy 30 tisíc Kč (dříve 20 tisíc). Znamená to, že pokud součet našich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíme tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Co patří do příležitostné činnosti

Jde o nárazové příjmy, na které nemáme živnostenský list, jako třeba posekání trávy u souseda na zahradě nebo prodej ovoce či zeleniny z vlastní zahrádky, tedy:

Nepatří sem například autorské honoráře, i když pro nás byly jen příležitostným příjmem. Autorské příjmy musíme vždy zdanit.

Příležitostná činnost nad 30 tisíc

Pokud součet příjmů (bez odečtení výdajů) z našich příležitostných činností přesáhne za rok 30 tisíc Kč, musíme zdanit všechny tyto příležitostné příjmy, tedy celou sumu ročních příležitostných příjmů. Zdaníme je po skončení roku v rámci daňového přiznání jako ostatní příjmy.

Zákon

Viz § 10 odst. 1 a), § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 19.1.2017
Vytisknuto dne 23.5.2018
Původní adresa článku: http://www.jakpodnikat.cz/prilezitostna-cinnost.php