Prohlášení poplatníka daně z příjmů

Tiskopis, vzor vyplnění

Růžový list Prohlášení poplatníka stáhneme z databáze aktuálních daňových tiskopisů webu finanční správy.

(Ve filtru databáze zatrhneme Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a Vyměřovací řízení).

Podpis na prohlášení

Podpisem růžového listu "Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti" potvrzuje zaměstnanec zaměstnavateli, že u něj na určité období uplatňuje nezdanitelné částky a slevy daně.

Zaměstnavatel uplatněné slevy použije při výpočtu daně ze mzdy a zaměstnanec tak dostane vyšší čistou mzdu.

Prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele

Na stejné období - jeden kalendářní měsíc, několik měsíců nebo rok, může zaměstnanec podepsat Prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele.

Když zaměstnanec nepodepíše

Pokud zaměstnanec Prohlášení nepodepíše, zaměstnavatel vypočítá zálohu daně ze mzdy nesníženou o slevy na dani. V případě Dohod daň většinou srazí, k tomu podrobněji viz Daně a pojištění u Dohod.

Aktualizováno dne 20.9.2018
Vytisknuto dne 26.8.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/prohlaseni-poplatnika-k-dani.php