Vyúčtování daně ze závislé činnosti

Po skončení roku

Pokud jsme v předešlém roce měli zaměstnance, třeba i jen na Dohodu, musíme po skončení roku vyplnit řadu formulářů a podat na finanční úřad a předat svému zaměstnanci

Na finanční úřad podáme jednu nebo obě verze "Vyúčtování", podle toho, zda jsem se přihlásili k oběma.

Zaměstnanci odevzdáme Potvrzení o příjmech.

Formuláře, elektronické podání

Papírové formuláře nám poskytne kterýkoliv finanční úřad, podání na finanční úřad můžeme vyřídit i elektronicky - viz Elektronické podání. Od roku 2015 by elektronické podání mělo být již jediné možné, v roce 2014 můžeme vyplnit ještě papírový formulář.

Vyúčtování záloh daně z příjmů

Pokud jsme měli zaměstnance, musíme v každém případě podat "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti". Do konce února na papíře, elektronicky (viz výše) do 20.března. K vyúčtování je povinná příloha, zachycující počet zaměstnanců v jednotlivých měsících roku. Vyúčtování podáme, i když je nulové.

Vyúčtování sražené daně

Pokud jsme se přihlásili i k dani z příjmů, vybírané srážkou, musíme podat ještě "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob", a to do konce března za předchozí rok. Podáme ho i tehdy, když je nulové.

Opravy, dodatečné vyúčtování

Případné opravy předcházejících období let provedeme dodatečným vyúčtováním k příslušnému období, a to nejdříve za rok 2010.

Aktualizováno dne 4.3.2014
Vytisknuto dne 20.12.2014
Původní adresa článku: http://www.jakpodnikat.cz/rocni-vyuctovani-dane-mzdy.php