Daňové přiznání a hlášení online, elektronicky

Online aplikace

Daňové přiznání, kontrolní a jiné hlášení, vyúčtování či jiné podání finančnímu úřadu podáme na adresu elektronické podatelny finanční správy www.daneelektronicky.cz, většinou prostřednictvím aplikace

online daňový portál EPO

Pokud aplikaci používáme poprvé, potvrdíme trvalou bezpečnostní výjimku na konkrétním počítači, k čemuž nás aplikace v úvodu vyzve.

Datová schránka... už jen elektronicky

Máme-li zpřístupněnou datovou schránku coby podnikající fyzická osoba, musíme podávat již veškerá přiznání a další formulářová podání elektronicky, tedy pomocí datové schránky, elektronického podpisu nebo aspoň pomocí aplikace EPO a následného potvrzení (podrobně viz níže).

Pokud jsme plátce DPH, musíme rovněž odesílat elektronicky. Pokud nejsme plátce DPH a nemáme datovou schránku coby podnikající fyzická osoba, můžeme stále používat papírové formuláře.

Vyplnění přiznání

Pokud používáme aplikaci EPO, na úvodní stránce vybereme formulář, nenecháme se zmást starým letopočtem, jsou aktuální. Po vyplnění každé stránky se posuneme odkazem v pravém sloupci "Další stránka". Tak se dostaneme až na konec formuláře k protokolu chyb, kde uvidíme, zda formulář můžeme poslat (bez chyb nebo chyby propustné), nebo musíme opravovat kliknutím na řádek s chybou (chyby nepropustné). Pak si uložíme do počítače pracovní verzi a formulář vytiskneme z odkazu, který aplikace nabízí.

Odeslání přiznání

Odeslání provedeme v závěru aplikace, nejlépe pomocí datové schránky nebo s elektronickým podpisem. Odeslat můžeme ale i bez nich, viz níže.

Odeslání datovou schránkou

V závěru aplikace EPO si uložíme do počítače soubor "přiznání pro odeslání datovou schránkou". Pak vpravo klikneme na "odeslat", na následující stránce odklikneme odeslání pomocí datové schránky, vyplníme svoje přihlašovací údaje do datové schránky a odsouhlasíme odeslání. Pak si uložíme potvrzení o odeslání.

Jinou možností je, že vytvoříme ve své datové schránce zprávu pro finanční úřad (zatrhneme políčko u adresáta a "do vlastních rukou" a "přidat identifikaci odesílatele") a přiložíme xml soubor, který jsme uložili do počítače.

Datová schránka umožňuje vyřídit úřední věci pomocí internetu kdekoliv na světě. Zprovoznění schránky je otázkou chvíle na kterékoliv poště s Czech pointem. Počítejme ale s tím, že jakmile ji jednou máme, přestanou nám úřední zprávy a dokumenty chodit papírovým dopisem a vše bude chodit přímo do datové schránky. Takže nesmíme ignorovat upozornění o doručení zprávy, která nám začnou chodit na náš mail. Navíc dokumenty, které budeme ještě někdy potřebovat, si vytiskneme nebo uložíme (do počítače, na paměťové médium nebo do cloudu na internetu), protože každá zpráva doručená do datové schránky zmizí po 90 dnech.

Odeslání s elektronickým podpisem

V závěru aplikace EPO klikneme na "odeslat" a zvolíme možnost odeslání se zaručeným elektronickým podpisem, respektive kvalifikovaným podpisem nebo elektronickou pečetí. Ještě uložíme Potvrzení o odeslání a máme hotovo. 

Odeslání bez schránky a podpisu

I bez datové schránky či elektronického podpisu můžeme použít online daňový portál EPO . Přiznání online vyplníme i odešleme, musíme si však v závěru vytisknout "Potvrzením o online podání" a tento papír doručit na finanční úřad do 5 dnů.

Postup s papírovým formulářem

Podat přiznání na papíře můžeme tehdy, pokud nemáme zpřístupněnou datovou schránku coby podnikající fyzická osoba. (Jsme-li však plátce DPH, tak daňová přiznání k DPH, kontrolní hlášení i souhrnná hlášení již na papíře podat nemůžeme.) Papírové formuláře nám poskytne kterýkoliv finanční úřad.

Když přerušíme práci

Během vyplňování je možné přerušit práci, ale je třeba si uložit rozpracovanou verzi tlačítkem vpravo "Uložení pracovního souboru". Při pokračování zvolíme tlačítko "Načtení souboru".

Aktualizováno dne 16.1.2017
Vytisknuto dne 18.2.2019
Původní adresa článku: http://www.jakpodnikat.cz/on-line-danove-priznani.php