Reklama na Jakpodnikat.cz

Reklamní odkaz

Můžete mít odkaz na vaši firmu, službu nebo produkt - v textu na vhodném místě vybrané stránky nebo několika vybraných stránek.

Reklamní banner

Zobrazujeme nepohyblivé neanimované bannery jpg nebo gif, žádné scripty ani flashe (animovaný banner gif za 70% příplatek).

- obdélník 300x250 px v textu (na celém webu kromě úvodní strany a kromě rubrik uvedených v horním menu)

- sloupec 160x600 px v pravém sloupci (na celém webu)

- ležatý banner v patičce (na celém webu)

Kontaktujte nás 

 jana.konecna@jakpodnikat.cz

Aktualizováno dne 24.5.2019
Vytisknuto dne 17.7.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/jak-podnikat-reklama.php