Eshop a informace, vrácení zboží, reklamace

Povinně zveřejňované informace

Pokud provozujeme e-shop, musíme v něm na webu zveřejnit informace o sobě coby živnostníkovi, informace o zboží, o možnostech odstoupení od smlouvy, o možnosti momosoudního řešení sporů a další, viz následující:

Informace o zboží a službách

V e-shopu musíme zveřejnit informace o zboží a službách, které poskytujeme (viz § 9 a 10 zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele a občanský zákoník). Spotřebiteli poskytneme dostatek informací o vlastnostech výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. O způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. O riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Je-li  to třeba s ohledem na povahu výrobku, uvedeme i způsob a dobu jeho užívání a zajistíme, aby tyto informace byly v přiloženém písemném návodu, a to srozumitelně.

Výrobky označíme viditelně a srozumitelně jménem výrobce nebo dovozce, případně dodavatele, názvem výrobku a pokud to vyžaduje povaha výrobku, přidáme údaje o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, případně rozměru, a tak podobně za účelem identifikace a užití výrobku. U textilních výrobků a obuvi přidáme údaje o složení materiálu (z této povinnosti existují výjimky).

Prodáváme-li zboží pro dospělé, například alkohol, tabákové výrobky nebo erotické zboží, zajistíme navíc, aby se toto zboží nedostalo do rukou nezletilých.

Informace o možnostech odstoupení od smlouvy

Na webu e-shopu zveřejníme informace specifikované v § 1820 občanského zákoníka, které se týkají především odstoupení od smlouvy - vrácení zboží či reklamaci.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Zákazník nemůže vrátit zboží, které se rychle kazí nebo zastarává, ani zboží, u kterého porušil hygienický obal (například vybalil filtrační vložku z obalu). U ostatního zboží může bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy

- do 14 dní od převzetí zboží, pokud jsme mu tuto informaci sdělili (máme ji např. na webu e-shopu)

- do jednoho roku a 14 dní, pokud jsme neuvedli možnost odstoupit jen do 14 dní. O 14ti-denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy můžeme zákazníka informovat i dodatečně, od té chvíle pak běží čtrnáctidenní lhůta na vrácení zboží.

Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní. Zákazníkovi do 14 dní vrátíme peníze, nemusí to však být dříve, než nám zákazník zboží předá nebo prokáže, že je odeslal.

Náklady na odeslání

Zákazníkovi vracíme kupní cenu zboží a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k němu. Nemusíme hradit náklady na dopravu zboží od zákazníka k nám, pokud o tom zákazníka informujeme. Jinak jeho poštovné hradíme také.

Reklamace zboží

Coby prodávající odpovídáme za to, že dodané zboží nemá při převzetí vady a bude při dobrém používání fungovat minimálně dva roky.

Vadné zboží:

Pokud zákazníkovi dodáme kazové zboží, má právo na výměnu nebo opravu. Jestliže není možná výměna ani oprava, může odstoupit od smlouvy. Zákazník může při výskytu vady dostat slevu z kupní ceny.

Zboží porouchané v záruční době:

Pokud se v záruční době vyskytne vada, musíme rozlišit, zda je tato vada podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. U podstatného porušení si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení může zákazník žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit může jen tehdy, když odmítneme závadu odstranit nebo to nestihneme včas.

Kupní smlouva

Kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od té chvíle máme povinnost dodat produkt, který si zákazník objednal. Výjimkou je vyprodání zásob. Objednávku musíme zákazníkovi potvrdit.

Pokud zákazník ve své objednávce uvede dodatek nebo odchylku, například jinou barvu zboží než nabízíme, musíme objednávku buď odmítnout a nebo vyřídit podle dodatku. Pokud se chceme těmto věcem vyhnout, měli bychom dodatky v objednávce odmítnout už ve svých obchodních podmínkách.

Mimosoudní řešení sporů

Ve svých obchodních podmínkách na webu e-shopu musíme uvést i možnost mimosoudního řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce, včetně uvedení odkau na web www.coi.cz. Stejné informace musíme zákazníkovi poskytnout znovu (třeba emailem), pokud dojde ke sporu.

V rámci Evropské unie funguje na mimosoudní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli online platforma ODR - online despute resolution. K tomu viz Eshopy mohou...

Registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Coby provozovatel eshopu máme oznamovací povinnost - musíme se zaregistrovat na Úřad na ochranu osobních údajů.

Marketing

Zákazníky získáme různými způsoby, vzhledem k velké konkurenci na internetu budeme muset použít nějaké nástroje, aby náš web s nabídkou našli. Máme k tomu několik možností: Affiliate program, PPC reklamu, banner či reklamní odkaz na vybrané weby.

Affiliate programem si vytvoříme síť partnerů, kteří budou naši službu nebo zboží propagovat za provizi - vytvoříme to pomocí AffilBoxu. Chceme-li PPC reklamu a platit za proklik, zaregistrujeme se na Sklik nebo Google Adwords (pokud nejsme plátci DPH, tak AdWords radši zatím vynecháme).

Komunikaci se svými zákazníky můžeme zajistit pomocí SupportBoxu, který mailovou komunikaci značně zjednodušuje. 

Zákon

Zákon o ochraně spotřebitele a hlava pátá Občanského zákoníku

Aktualizováno dne 7.6.2019
Vytisknuto dne 26.8.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/eshop-vraceni-zbozi-reklamace.php