Sleva na evidenci tržeb EET

Výše slevy na evidenci tržeb

Sleva činí maximálně 5 tisíc Kč. Na tuto částku však nedosáhne každý. Sleva totiž může činit nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Jednorázová sleva

Sleva je jednorázová, váže se rok, ve kterém jsme zahájili EET.

Kdy a jak slevu uplatníme

Slevu můžeme uplatnit pouze v daňovém přiznání za ten rok, ve kterém jsme poprvé zaevidovali tržbu podle EET.

Zákon

Viz § 35 bc zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 5.12.2016
Vytisknuto dne 19.9.2019
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/sleva-na-evidenci-trzeb.php