logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Základní sleva na poplatníka

Kolik dělá sleva v roce 2014

Za rok 2014 si daň tímto zvýhodněním snížíme o 24 840 Kč. Tato sleva se uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů.

Slevu uplatní i důchodce - aktuálně

Pro příjmy za roky 2013 až 2015 platilo, že pokud jsme k 1.1. pobírali starobní důchod, nemohli jsme základní slevu na poplatníka použít. Toto však již neplatí, a to na základě nálezu Ústavního soudu ve věci uplatnění základní slevy na dani pro poplatníky pobírající starobní důchod, zveřejněného ve sbírce zákonů 4.8.2014.

Jsme-li tedy pracující starobní důchodce, uplatníme si základní slevu na dani z příjmu již za rok 2014 bez ohledu na to, zda jsme k 1. lednu 2014 pobírali nebo nepobírali starobní důchod. Osoba samostatně výdělečně činná si slevu uplatní v daňovém přiznání za rok 2014. (Zaměstnanci si uplatní slevu prostřednictvím svého zaměstnavatele, u záloh nejdříve za srpen. Nebo si po skončení roku podají daňové přiznání.)

Rok 2015 má být řešen již novelou zákona ve prospěch starobních důchodců.

Když máme příjmy jen část roku

Zvýhodnění použijeme celé, bez ohledu na to, jestli jsme vydělávali celý rok nebo jen část.

Zákon

Viz § 35ba zákona o daních z příjmů.

Další slevy a odčitatelné položky

Základ daně můžeme snížit o odčitatelné položky, daň o další daňová zvýhodnění či slevy daně.

Aktualizováno 2.9.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Potřebné odkazy

Reklama

Nejoblíbenější

Autorka se nehlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu, ani jinak nevystupuje jako odbornice v tématech uvedených na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt