logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zdaňovací období plátce DPH

Jak často podávat přiznání k DPH

Zdaňovací období je doba, za kterou pravidelně finančnímu úřadu podáváme daňové přiznání (tvrzení) k DPH a odvádíme DPH. Oboje je třeba udělat do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Noví plátci měsíční zdaňovací období

Pokud jsme plátcem DPH od roku 2013 nebo později, máme automaticky měsíční zdaňovací období. "Starší" plátci si mohli většinou ponechat zdaňovací období čtvrtletní.

Přechod na čtvrtletního plátce

Přejít na čtvrtletní zdaňovací období můžeme až od třetího roku po registraci, pokud náš obrat nepřesáhne za předcházející kalendářní rok 10 milionů korun a nejsme nespolehlivý plátce. O změnu na čtvrtletní zdaňovací období můžeme také zkusit požádat finanční úřad už pro rok následující po naší registraci za plátce. "Z důvodů hodných zvláštního zřetele" nám finanční úřad může vyhovět, pokud žádost podáme do konce října.

Změna na čtvrtletní zdaňovací období - jak na to

Pokud náš obrat nepřesáhl za předcházející kalendářní rok 10 milionů korun a nejsme nespolehlivý plátce, můžeme přejít na čtvrtletního plátce. Změnu zdaňovacího období oznámíme vyplněním kódu Q na první straně daňového přiznání k DPH za prosinec, v kolonce "Kód zdaňovacího období následujícího roku". Změna je možná vždy jen k 1.lednu.

Přechod na měsíční zdaňovací období

Pokud byl náš obrat za kalendářní rok vyšší než 10 milionů Kč, máme povinně měsíční zdaňovací období. Změnu ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období oznámíme vyplněním příslušného kódu v oddíle A daňového přiznání k DPH za poslední čtvrtletí předcházejícího roku.

Pokud náš obrat za předešlý rok byl někde mězi 2-10 milony Kč a máme čtvrtletní zdaňovací období, můžeme si měsíční zdaňovací období zvolit dobrovolně.

Aktualizováno 28.9.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt