Živnostenské oprávnění, založení a přerušení živnosti

Živnostenský list

Živnostenský list, tedy papírový doklad o naší živnosti, dnes již nedostaneme. Získáváme živnostenské oprávnění, pro které slouží výpis ze živnostenského rejstříku. Máme-li živnostenský list z minula, můžeme jej používat jako dříve, je stále platný.

Založení živnosti

Většinu živností jen ohlásíme na kterýkoliv živnostenský úřad. Musíme doložit splnění všeobecných podmínek. To většinou stačí, protože většina živností patří do volné živnosti.

Pro živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné musíme navíc doložit požadovanou odbornou způsobilost - např. vzdělání, praxi.

Když začínáme podnikat

Na živnostenském úřadě vyplníme Jednotný registrační formulář, a dále postupujeme podle návodu Jak začít podnikat.

Když již podnikáme

Na živnostenském úřadě vyplníme formulář na ohlášení živnosti.

Odpovědný zástupce pro živnost

Nemáme-li potřebné vzdělání, praxi nebo odborné zkoušky pro vázanou nebo řemeslnou živnost, můžeme se pokusit najít člověka, který nám bude dělat odpovědného zástupce podle § 11 živnostenského zákona.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která bude odpovídat za "řádný provoz naší živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů". Tato osoba musí se svým ustanovením do funkce souhlasit a musí být s námi ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném). Musí se zúčastňovat provozování živnosti v "potřebném rozsahu" (který ale není blíže definovaný). Definována je ale maximální výše pokuty, kterou může odpovědný zástupce dostat - 50 tisíc Kč. Ovšem při přímém porušení povinností garantovaných odpovědným zástupcem údajně nebývá postihován tento zástupce, ale přímo držitel živnostenského listu.

Změna údajů

Máme-li změnu svých údajů, nahlásíme to jen na živnostenském úřadě, ten je postoupí i na úřady sociální a zdravotní.

ReklamaJakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt