logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Airbnb, Booking.com, ubytování a daně

Ubytování je podnikání, ne pronájem - Co musíme udělat při Airbnb nebo Booking.com - Příjmy z ubytování v Česku zdaníme a odvedeme pojištění  - Z provizí pro Airbnb či Booking.com odvedeme DPH - Registrovat se jako Identifikovaná osoba - Daňové přiznání k DPH - Souhrnné hlášení ne - Kontrolní hlášení jen plátce - Přepočet měn - Jiné cizí ubytovací platformy - Více info -

Ubytování je podnikání, ne pronájem

Ubytování v bytě, rodinném domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci je ubytovací služba a příjmy z něj patří do příjmů ze samostatné činnosti. (Narozdíl od pronájmu totiž ubytovací služba bývá na relativně krátkou či předem vymezenou přechodnou dobu. Cena většinou bývá vázaná na den nebo týden za ubytování. Také se často poskytuje úklid prostor či výměna ložního prádla.) Takže co musíme udělat: 

Co musíme udělat při Airbnb nebo Booking.com

Musíme se stát OSVČ, to znamená, že se musíme jako OSVČ zaregistrovat, a to do 8 dnů od prvního příjmu.

Nejjednodušší je udělat to přes Jednotný registrační formulář na živnostenském portálu. Celý postup, jak to udělat a co potom, je na Jak začít podnikat. Živnost, kterou k této činosti potřebujeme, je v rámci volné živnosti. 

Příjmy z ubytování v Česku zdaníme a odvedeme pojištění 

Příjmy z přechodného ubytování tedy daníme v Česku jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, je to §7 zákona o dani z příjmů. (Nejsou to tedy příjmy z pronájmu, ty se daní jinak. Jsou to příjmy z podnikání, OSVČ.)

Výdaje pro daňové přiznání můžeme vykázat podle skutečnosti (dokladů) a nebo je velmi výhodně spočítáme pomocí paušálních výdajů, což je celých 60 % z příjmů.

Ze zisku (příjmy mínus výdaje) musíme odvádět také pojistné na sociální a zdravotní pojištění, jako jiné OSVČ.

Z provizí pro Airbnb či Booking.com odvedeme DPH

Online platformy si nechávají provizi za zprostředkování ubytování. Pokud používáme cizí online platformy jako například Airbnb či Booking.com, musíme z jejich provizí odvádět DPH českému finančnímu úřadu, a to i tehdy, když nejsme plátce DPH (musíme se zaregistrovat jako identifikovaná osoba). Odvedeme 21% z provize, tedy naštěstí ne z celého příjmu za ubytování.

Cizí platformě, kterou používáme (např. Airbnb nebo Booking.com), sdělíme své DIČ a měli by nám účtovat a vystavovat faktury bez DPH (to je dobré si ohlídat). Ale i kdyby nám platforma i tak fakturovala provizi s DPH (a sama třeba odváděla DPH jinde), i tak musíme z té provize DPH v Česku odvést (třeba i znovu). Je to proto, že služba byla "zkonzumována" v Česku.

Registrovat se jako Identifikovaná osoba

Když máme příjmy přes Airbnb nebo Booking.com, musíme se elektronicky zaregistrovat jako identifikovaná osoba do 15 dní od prvního přijetí peněz za ubytování. A odvádět DPH 21% z provize ubytovací platformě.

Daňové přiznání k DPH

Po skončení každého měsíce, ve kterém jsme zapaltili provizi cizí platformě (Airbnb nebo Booking.com), podáme daňové přiznání k DPH do 25. dne následujícího měsíce. Tam uvedeme souhrnné částky a z nich vypočteme 21% DPH. Výsledné DPH ve stejném termínu zaplatíme finančnímu úřadu na příslušný účet. Kam to píšeme?

Airbnb, Booking.com: provize za zprostředkování, které jsme zaplatili firmám, které nám fakturují z jiných zemí EU (zkontrolujme na faktuře nebo VAT) uvedeme v celkové částce na řádek 5 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek.

Plnění ze zemí mimo EU. Kdyby platforma neměla v EU pobočku a fakturovala nám ze země mimo EU, budeme celkovou částku psát na řádek 12 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek. 

Jako neplátce jsme Identifikovaná osoba a nemáme nárok na odpočet DPH, takže DPH pouze odvedeme, nedostaneme nic zpátky. Protože jsme jen identifikovaná osoba, uvádíme v přiznání k DPH jen přeshraniční plnění (jen ty provize). Pro případná tuzemská plnění (příjmy za ubytování) zůstáváme neplátcem DPH.

Plátce DPH má nárok na odpočet: Pokud jsme plátce DPH, uplatníme také nárok na odpočet DPH . Na řádek číslo 43 opíšeme řádek číslo 5. Pokud máme údaj i na řádku 12, uděláme součet. (Pokud jsme plátce DPH a máme zdaňovací období čtvrtletní, podáváme přiznání k DPH čtvrtletně.)

Souhrnné hlášení ne

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Kontrolní hlášení jen plátce

Kontrolní hlášení podává jen plátce DPH, identifikovaná osoba ne.

Plátce DPH uvede plnění od osob usazených v EU v kontrolním hlášení v části A.2. jednotlivě, i když jde o malé částky. Celkem to má dát dohromady částku z řádku 5 přiznání k DPH. Vypíšeme i jednotlivě dopočtené částky DPH, v základní sazbě 21%. Uvedeme i datum povinnosti přiznat daň, VAT (tedy DIČ) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu. 

Plnění ze zemí mimo EU uvedeme je v části A.2. Protože podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

Přepočet měn

Fakturu na provizi v cizí měně přepočítáme na koruny kurzem vyhlášeným ČNB (§ 4 odst. 5 zákona o DPH).

Pro přepočet cizí měny z příjmů si vybereme způsob viz Přepočet cizí měny.

Jiné cizí ubytovací platformy

Pokud ubytováváme přes jakoukoliv jinou ubytovací platformu, platí to stejné. Pokud ta platforma není česká, platí také to s odvodem DPH z provize, tedy regostrace jako identifikovaná osoba.  

Více info

Viz Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb

Reklama

reklama