logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Airbnb, Booking.com, ubytování a daně

Ubytování je podnikání, ne pronájem - Příjmy z ubytování zdaníme a odvedeme pojištění  - Z provizí cizím online platformám odvedeme DPH - Registrovat se jako Identifikovaná osoba - Daňové přiznání k DPH - Souhrnné hlášení ne - Kontrolní hlášení jen plátce - Přepočet měn - Více info -

Ubytování je podnikání, ne pronájem

Ubytování v bytě, rodinném domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci je ubytovací služba a příjmy z něj patří do příjmů ze samostatné činnosti. (Narozdíl od pronájmu totiž bývá na relativně krátkou či předem vymezenou přechodnou dobu. Cena většinou bývá vázaná na den nebo týden za ubytování. Také se často poskytuje úklid prostor či výměna ložního prádla.)

Takže pokud ještě nejsme OSVČ, musíme se jako OSVČ zaregistrovat do 15 dnů od začátku činnosti nebo od prvního příjmu. Celý postup, co musíme udělat a co nás všechno čeká viz Jak začít podnikat, živnostenské oprávnění je v rámci volné živnosti. 

Příjmy z ubytování zdaníme a odvedeme pojištění 

Příjmy z přechodného ubytování tedy nedaníme jako příjmy z pronájmu, ale jako příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (§7 zákona o dani z příjmů). Výdaje pro daňové přiznání můžeme vykázat podle skutečnosti (dokladů) a nebo výhodně pomocí paušálních výdajů, které dělají 60 % z příjmů.

Z těchto příjmů musíme odvádět také pojistné na sociální a zdravotní pojištění jako jiné OSVČ.

Z provizí cizím online platformám odvedeme DPH

Online platformy si nechávají provizi za zprostředkování ubytování. Pokud používáme cizí online platformy jako například Airbnb i Booking.com, musíme z jejich provizí odvádět 21% DPH českému finančnímu úřadu. Toto DPH musíme odvést, ať už jsme plátce DPH nebo neplátce. Když jsme neplátce, musíme DPH odvádět jako identifikovaná osoba.

Cizí platformě, kterou používáme (např. Airbnb nebo Booking.com), sdělíme své DIČ a měli by nám účtovat a vystavovat faktury bez DPH (to je třeba si ohlídat). I kdyby nám platforma i tak fakturovala s DPH a sama odváděla DPH jinde, my DPH musíme (třeba i znovu) odvést. Je to proto, že jsme službu "zkonzumovali" v ČR.

Registrovat se jako Identifikovaná osoba

Když nejsme plátce DPH, musíme se elektronicky zaregistrovat jako identifikovaná osoba do 15 dní od prvního přijetí peněz za ubytování.

Daňové přiznání k DPH

Po skončení každého měsíce, ve kterém proběhla úhrada provize platformě, podáme daňové přiznání k DPH do 25. dne následujícího měsíce. Tam souhrnné částky uvedeme a z nich vypočteme 21% DPH. Výsledné DPH ve stejném termínu zaplatíme finančnímu úřadu na příslušný účet. Pokud máme zdaňovací období čtvrtletní, podáváme čtvrtletně. 

Airbnb, Booking.com: provize, které jsme zaplatili firmám, které nám fakturují z jiných zemí EU (zkontrolujme na faktuře nebo VAT) uvedeme v celkové částce na řádek 5 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek.

Plnění ze zemí mimo EU. Kdyby platforma neměla v EU pobočku a fakturovala nám ze země mimo EU, budeme celkovou částku psát na řádek 12 přiznání. Z ní vypočítáme základní sazbu 21% DPH a uvedeme na stejný řádek. 

Jako neplátce jsme Identifikovaná osoba a nemáme nárok na odpočet DPH, takže DPH pouze odvedeme. Coby identifikovaná osoba uvádíme v přiznání jen přeshraniční plnění, pro případná tuzemská plnění zůstáváme neplátcem DPH.

Plátce DPH má nárok na odpočet: Pokud jsme plátce DPH, uplatníme také nárok na odpočet DPH . Na řádek číslo 43 opíšeme řádek číslo 5. Pokud máme údaj i na řádku 12, uděláme součet. 

Souhrnné hlášení ne

Do souhrnného hlášení tato plnění nepíšeme.

Kontrolní hlášení jen plátce

Kontrolní hlášení podává jen plátce DPH, identifikovaná osoba ne.

Plátce DPH uvede plnění od osob usazených v EU v kontrolním hlášení v části A.2. jednotlivě, i když jde o malé částky. Celkem to má dát dohromady částku z řádku 5 přiznání k DPH. Vypíšeme i jednotlivě dopočtené částky DPH, v základní sazbě 21%. Uvedeme i datum povinnosti přiznat daň, VAT (tedy DIČ) dodavatele a evidenční číslo daňového dokladu. 

Plnění ze zemí mimo EU uvedeme je v části A.2. Protože podnikatel ze třetí země nemá VAT ID, necháme identifikaci dodavatele prázdnou.

Přepočet měn

Fakturu na provizi v cizí měně přepočítáme na koruny kurzem vyhlášeným ČNB (§ 4 odst. 5 zákona o DPH).

Pro přepočet cizí měny z příjmů si vybereme způsob viz Přepočet cizí měny.

Více info

Viz Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb

Reklama

reklama