logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Archivace dokladů, uschovávání

Jak dlouho archivovat doklady neplátce - Prodloužení doby - Plátci DPH -

Jak dlouho archivovat doklady neplátce

Ať už pro daňové přiznání k dani z příjmu uplatňujeme výdaje podle skutečnosti podle daňové evidence nebo paušálními výdaji procentem z příjmů nebo jsme měli paušální daň, archivujeme veškeré evidence a veškeré doklady, které jsme v evidenci uvedli. Archivovat musíme celou dobu, po kterou nám může být doměřena daň z příjmů.

Jsme-li neplátce DPH, archivujeme doklady a evidenci tři roky po skončení roku, ve kterém jsme podali daňové přiznání (tedy asi 3 a půl roku).

Prodloužení doby

Tato doba se prodlužuje, pokud jsme podali za dotyčný rok dodatečné daňové přiznání nebo jsme vykázali ztrátu, lhůtu prodlužuje i leasing. Maximálně se to může natáhnout na 10 let.

Plátci DPH

Jsme-li plátci DPH, musíme daňové doklady a daňovou evidenci k DPH uschovávat 10 let od konce roku, kdy měl doklad zdanitelné plnění.

Reklama

reklama