Uschovávání dokladů a evidence

Jak dlouho archivovat doklady neplátce

Ať už pro daňové přiznání k dani z příjmu uplatňujeme výdaje podle skutečnosti podle daňové evidence nebo paušálem, archivujeme veškeré evidence a veškeré doklady, které jsme v evidenci uvedli. Archivovat musíme celou dobu, po kterou nám může být doměřena daň z příjmů. Jsme-li například neplátce DPH, stačí nám archivovat doklady a daňovou evidenci "3+3" , tedy tři roky a tři měsíce od konce dotyčného roku. 

Tato doba se prodlužuje, pokud jsme podali za dotyčný rok dodatečné daňové přiznání nebo jsme vykázali ztrátu, lhůtu prodlužuje i leasing. Maximálně se to může natáhnout na 10 let.

Plátci DPH

Jsme-li plátci DPH, musíme daňové doklady a daňovou evidenci k DPH uschovávat 10 let od konce roku, kdy měl doklad zdanitelné plnění.

Archivace účetních dokladů

se týká vedení podvojného účetnictví.

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt