logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Výdaje, náklady na auto

Jak uplatnit výdaje za auto - 1) Podle dokladů - 2) Náhrada podle kilometrů - 3) Paušál na dopravu - Pronájem auta - Silniční daň -

Jak uplatnit výdaje za auto

Výdaje na auto můžeme uplatňovat jedním z následujících způsobů. U jednoho auta nemůžeme během kalendářního roku kombinovat různé způsoby.

- 1) výdaje podle dokladů

- 2) cestovní náhrady podle počtu ujetých kilometrů

- 3) paušál na dopravu

1) Podle dokladů

Výdaje za pohonné hmoty, opravy, údržbu a pojištění auta uplatňujeme podle skutečnosti, doložených dokladů. (U zahraničních cest, kdy výdaje za pohonné hmoty nemůžeme z nějakého důvodu prokázat, bude výdajem náhrada za pohonné hmoty s tuzemskými cenami.) U vlastního auta zahrnutého do majetku, můžeme uplatňovat i odpisy, u najatého vozu uplatňujeme do výdajů doložené nájemné za auto (u auta na leasing nájemné časově rozlišíme, viz § 24 odst.2) písm. h) zákona o daních z příjmů).

Výdaje, odpisy i nájemné krátíme podle toho, jak využíváme auto i na osobní potřebu.

2) Náhrada podle kilometrů

Výdaje uplatňujeme podle počtu kilometrů ujetých pro účel podnikání, a to náhradou za pohonné hmoty, případně i základní náhradou za auto, viz cestovní náhrady.

Když vlastní auto nezahrneme do majetku, můžeme uplatňovat za každý ujetý kilometr pro podnikání náhradu za pohonné hmoty a základní náhradu za auto, viz cestovní náhrady.

Používáme-li auto bezplatně vypůjčené nebo vlastní auto vyřazené z našeho majetku pro podnikání nebo auto, které nemáme v majetku pro podnikání, ale bylo na "leasing" a my jsme nájemné (nebo jeho část) uplatnili jako daňový výdaj, můžeme uplatnit za každý ujetý kilometr pro podnikání jen náhradu za pohonné hmoty, ale ne základní náhradu za auto, viz cestovní náhrady.

3) Paušál na dopravu

Pokud neuplatňujeme výdaje na auto ani jedním ze způsobů výše, můžeme použít paušál na dopravu.

Pronájem auta

Často si pronajmeme auto například od vlastního dítěte nebo rodiče. Řešit to můžeme jako úplatný pronájem nebo bezplatnou výpůjčku.

1) úplatný pronájem: Za nájem musíme platit cenu, která je v daném čase a na daném místě obvyklá. Výdaje můžeme uplatňovat buď v prokázané výši nebo paušálem. Poskytovatel auta musí příjem od nás uvádět ve svém daňovém přiznání k dani z příjmu jako příjmy z pronájmu. Faktury vystavovat nemusí, stačí smlouva a doklady o úhradě nájmu.

2) bezplatná výpůjčka. My uplatníme výdaje ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty, nemůžeme uplatnit paušální výdaj na dopravu

Silniční daň

Za osobní vozy už se silniční daň neplatí.

Reklama

reklama