Cizinci a daně, daňový rezident a nerezident

Daňový nerezident - Daňový rezident je obvykle v ČR - Nerezident zde daní jen příjmy z ČR - Rezident zde daní všechny příjmy - Slevy daně - Daňové přiznání - Roční zúčtování daně u cizince s jedním zaměstnáním -

Daňový nerezident

Daňový nerezident jsme tehdy, když máme příjmy ze zdrojů na území České republiky a zároveň nemáme na území ČR bydliště ani se v ČR obvykle nezdržujeme (což znamená, že se v ČR zdržujeme méně než 183 dnů v roce).

Pokud se ale na území ČR zdržujeme 183 dní v roce nebo více, ale pouze za účelem studia nebo léčení, jsme také daňový nerezident a máme tedy také daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR.

Daňový nerezident pro ČR jsme ale i tehdy, když jsme podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění považováni za daňového rezidenta druhého státu, nikoliv ČR.

Daňový rezident je obvykle v ČR

Daňový rezident jsme tehdy, když máme na území ČR bydliště a nebo se zde zdržujeme alespoň 183 dní kalendářního roku. Je jedno, jestli souvisle nebo v několika časových obdobích. Počítá se do toho každý i započatý den pobytu v ČR, tedy i den příjezdu i odjezdu, včetně sobot, nedělí, svátků, prázdnin a dovolených.

Nerezident zde daní jen příjmy z ČR

Jsme-li daňový nerezident, musíme v ČR přiznat a zdanit pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR.

Rezident zde daní všechny příjmy

Jsme-li daňový rezident, musíme v ČR přiznat a zdanit své celosvětové příjmy.

Slevy daně

Když jsme daňový rezident, nevadí, že jsme cizinec, máme prostě nárok na veškeré slevy daně a daňová zvýhodnění.

Když jsme daňový nerezident, máme nárok na základní slevu na poplatníka a případně slevu na studenta. Na ostatní slevy máme nárok jen tehdy, když jsme rezident jiného členského státu EU nebo EHP a zároveň nejméně 90 % našich příjmů plyne ze zdrojů na území ČR.

Základní slevu na poplatníka i slevu na studenta nám může uplatnit náš zaměstnavatel (kvůli tomu je třeba u něj podepsat Prohlášení poplatníka k dani, pro stejné období jen u jednoho).

Ostatní slevy můžeme získat jen tím, že podáme po skončení roku daňové přiznání.

Daňové přiznání

Z řady důvodů může být pro nás výhodné podat po skončení roku daňové přiznání. Podle situace tak můžeme ušetřit stokoruny až desítky tisíc Kč, které nám pak finanční úřad vrátí ze zaplacené zálohy daně. Abychom mohli daňové přiznání podat, musíme do 15. února požádat o Potvrzení o zdanitelných příjmech všechny zaměstnavatele, které jsme během kalendářního roku měli. Daňové přiznání pak podáme v termínu pro daňové přiznání

Roční zúčtování daně u cizince s jedním zaměstnáním

Pokud jsme měli během roku jen jedno zaměstnání, můžeme aspoň požádat zaměstnavatele o Roční zúčtování daně a podepsat u něj Prohlášení poplatníka k dani. I takto se nám může vrátit část peněz ze záloh daně. Pokud ale máme nárok na nějaké další slevy než slevu základní a slevu na studenta, je výhodnější podat daňové přiznání.

O roční zúčtování musíme zaměstnavatele požádat do 15. února.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt