logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Cizinci a daně, daňový rezident a nerezident

Kdo je daňový nerezident ve vztahu k ČR - Nerezident zde daní jen příjmy z ČR - Slevy daně - Daňové přiznání - Roční zúčtování daně u cizince s jedním zaměstnáním -

Kdo je daňový nerezident ve vztahu k ČR

Daňový nerezident v ČR jsme tehdy, když máme příjmy ze zdrojů na území České republiky, ale zároveň nemáme na území ČR bydliště ani se v ČR obvykle nezdržujeme (což znamená, že se v ČR zdržujeme méně než 183 dnů v roce).

Pokud jsme v ČR jen za účelem studia nebo léčení, jsme také daňový nerezident, i když zde jsme déle než 183 dní v roce.

Daňový nerezident pro ČR jsme ale i tehdy, když jsme podle některé mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění považováni za daňového rezidenta druhého státu, nikoliv ČR.

(Daňový rezident jsme tehdy, když máme na území ČR bydliště a nebo se zde zdržujeme alespoň 183 dní kalendářního roku. Je jedno, jestli souvisle nebo v několika časových obdobích. Počítá se do toho každý i započatý den pobytu v ČR, tedy i den příjezdu i odjezdu, včetně sobot, nedělí, svátků, prázdnin a dovolených.)

Nerezident zde daní jen příjmy z ČR

Jsme-li daňový nerezident, musíme v ČR přiznat a zdanit pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR.

(Daňový rezident musí v ČR přiznat a zdanit všechny své příjmy, z celého světa.)

Slevy daně

Když jsme daňový nerezident, máme nárok na základní slevu na poplatníka a případně slevu na studenta. Na ostatní slevy máme nárok jen tehdy, když jsme rezident jiného členského státu EU nebo EHP a zároveň nejméně 90 % našich příjmů plyne ze zdrojů na území ČR.

Základní slevu na poplatníka i slevu na studenta nám může uplatnit náš zaměstnavatel (kvůli tomu je třeba u něj podepsat Prohlášení poplatníka k dani, pro stejné období jen u jednoho).

Ostatní slevy můžeme získat jen tím, že podáme po skončení roku daňové přiznání.

(Daňový rezident, ať je Čech, Moravan nebo cizinec, má nárok na veškeré slevy daně a daňová zvýhodnění.)

Daňové přiznání

Z řady důvodů může být pro daňového nerezidenta výhodné podat po skončení roku daňové přiznání. Podle situace tak můžeme ušetřit stokoruny až desítky tisíc Kč, které nám pak finanční úřad vrátí ze zaplacené zálohy daně.

Abychom mohli daňové přiznání podat, musíme požádat o Potvrzení o zdanitelných příjmech všechny zaměstnavatele, které jsme během kalendářního roku měli. Daňové přiznání pak podáme v termínu pro daňové přiznání

Roční zúčtování daně u cizince s jedním zaměstnáním

Pokud jsme měli během roku jen jedno zaměstnání, můžeme aspoň požádat zaměstnavatele o Roční zúčtování daně a podepsat u něj Prohlášení poplatníka k dani. I takto se nám může vrátit část peněz ze záloh daně. Pokud ale máme nárok na nějaké další slevy než slevu základní a slevu na studenta, je výhodnější podat daňové přiznání.

O roční zúčtování musíme zaměstnavatele požádat do 15. února.

Reklama

reklama