logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Cizinci a daně, daňový rezident a nerezident

Kdo je daňový nerezident ve vztahu k ČR - Nerezident zde daní jen příjmy z ČR - Sleva daně  - Daňové přiznání - Roční zúčtování daně u cizince s jedním zaměstnáním -

Kdo je daňový nerezident ve vztahu k ČR

Daňový nerezident pro ČR jsme tehdy, když máme příjmy ze zdrojů na území České republiky, ale zároveň nemáme na území ČR bydliště ani se v ČR obvykle nezdržujeme (tedy že se v ČR zdržujeme méně než 183 dnů v roce). Pokud jsme v ČR jen za účelem studia nebo léčení, jsme také daňový nerezident, i když zde jsme déle než 183 dní v roce.

Daňový nerezident pro ČR jsme ale i tehdy, když jsme podle některé mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění považováni za daňového rezidenta jiného státu, nikoliv ČR.

(Daňový rezident jsme tehdy, když máme na území ČR bydliště a nebo se zde zdržujeme alespoň 183 dní kalendářního roku. Je jedno, jestli souvisle nebo v několika časových obdobích. Počítá se do toho každý i započatý den pobytu v ČR, tedy i den příjezdu i odjezdu, včetně sobot, nedělí, svátků, prázdnin a dovolených.)

Nerezident zde daní jen příjmy z ČR

Jsme-li daňový nerezident, musíme v ČR přiznat a zdanit pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR.

(Daňový rezident musí v ČR přiznat a zdanit všechny své příjmy, z celého světa.)

Sleva daně 

Když jsme daňový nerezident, máme nárok na základní slevu na poplatníka a případně slevu na studenta (na studenta je jen do roku 2023). Základní slevu na poplatníka (i slevu na studenta) nám může uplatnit náš zaměstnavatel (kvůli tomu je třeba u něj podepsat Prohlášení poplatníka k dani. toto Prohlášení je možné podepsat pro stejné období (rok, měsíc) jen u jednoho zaměstnavatele.

Na ostatní slevy daně (slevu na manžela / registrovaného partnera, základní slevu na invaliditu, rozšířenou slevu na invaliditu, slevu na držitele průkazu ZTP/P, slevu za umístění dítěte) máme nárok jen tehdy, když

  • jsme rezident jiného členského státu EU nebo EHP
  • a zároveň nejméně 90 % našich příjmů plyne ze zdrojů na území ČR ,

Tyto ostatní slevy můžeme získat jen tak, že podáme po skončení roku daňové přiznání.

Daňové přiznání

Když jsme daňový nerezident, z řady důvodů pro nás může být výhodné podat po skončení roku daňové přiznání )například proto, abychom uplatnili slevy na daněi z příjmu). Podle situace tak můžeme ušetřit stokoruny až desítky tisíc Kč, které nám pak finanční úřad vrátí ze zaplacené zálohy daně.

Abychom mohli daňové přiznání podat, musíme požádat o Potvrzení o zdanitelných příjmech všechny zaměstnavatele, které jsme během kalendářního roku měli. Daňové přiznání pak podáme v termínu pro daňové přiznání

Roční zúčtování daně u cizince s jedním zaměstnáním

Pokud jsme měli během roku jen jedno zaměstnání, můžeme aspoň požádat zaměstnavatele o Roční zúčtování daně a podepsat u něj Prohlášení poplatníka k dani. I takto se nám může vrátit část peněz ze záloh daně. Pokud ale máme nárok na nějaké další slevy než slevu základní a slevu na studenta, je výhodnější podat daňové přiznání.

O roční zúčtování musíme zaměstnavatele požádat do 15. února.

Reklama

reklama