Sazba daně z příjmů fyzických osob

Daň 15% - Druhé daňové pásmo 23% -

Daň 15%

Sazba daně z příjmů 15 % je pro základ daně do 48-násobku průměrné mzdy. 

Druhé daňové pásmo 23%

Pro základ daně přesahující za rok 48násobek průměrné mzdy platí vyšší zdanění, a to 23%.

Vyšší sazba daně se počítá ze všech příjmů. Tedy nejen ze závislé a samostatné činnosti, ale také z příjmů z kapitálového majetku, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů. (To je rozdíl oproti dřívějšímu solidárnímu příspěvku.)

Solidární, takzvaná milionářská daň pro vysoké příjmy už je minulostí, platila do roku 2020. 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt