Dohody - daně a pojištění

Práce na Dohodu

Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti jsou velmi šikovné nástroje, jak můžeme někoho zaměstnat na jednorázové práce nebo na velmi krátký úvazek. Přitom náklady na takové zaměstnance mohou být významně nižší než u pracovního poměru a agenda významně jednodušší.  

Dohody a daň z příjmu

Některé odměny musíme zdanit daní srážkovou a některé daní zálohovou. U každé odměny musíme rozhodnout, která to bude, podle toho, zda podepsal "Prohlášení" a případně i výše odměny.

Nepodepsané prohlášení a nižší odměna - sražená daň

Nižší odměny zdaníme daní srážkovou. Tedy tehdy, když nám zaměstnanec na to konkrétní období nepodepsal Prohlášení k dani a zároveň výše jeho odměny nepřekročila stanovený limit.

Stanovený limit je:

u Dohody o provedení práce 10 tisíc Kč měsíčně. Odměny 10000 a výše se zdaňují zálohově (viz níže).

u Dohody o provedení práce 3999 Kč měsíčně - od roku 2023 (do konce 2022 byl limit 3449 Kč měsíčně). Odměny 4000 Kč a výše za měsíc se zdaňují zálohově (viz níže). Má-li jich zaměstnanec více u jednoho zaměstnavatele, bere se úhrn odměn.

Nepodepsané prohlášení a vyšší odměna - zálohová daň

Pokud nám zaměstnanec Prohlášení nepodepsal, posuzujeme ještě výši odměny.

Dohoda o provedení práce - pokud je přes 10 tisíc Kč za měsíc, zdaníme zálohovou daní. 

Dohoda o pracovní činnosti - pokud je 4000 Kč za měsíc či více, zdaníme ji také zálohovou daní - toto platí od roku 2023. (Do konce 2022 platil limit 3500 Kč. )

Podepsané prohlášení - vždy zálohovou daní

Pokud nám zaměstnanec na konkrétní období, za které mu vyplácíme odměnu, podepsal Prohlášení poplatníka k dani, zdaníme mu odměnu zálohovou daní. U menších odměn nevznikne žádná daň z příjmu, protože ji pokryje základní sleva na poplatníka nebo i další slevy. Ve Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se nám ternto zaměstnanec obejví jen v počtu zaměstnanců (Vyúčtování musíme podat, i kdyby bylo nulové). Zaměstnance je vhodné upozornit, že Prohlášení poplatníka k dani může mít podepsané pro konkrétní období (rok nebo měsíc) jen u jednoho zaměstnavatele.

Sazba daně z příjmu

Ve všech případech dělá daň 15 %, ať už je zálohová nebo sražená. Vždy ji odvádíme do konce následujícího měsíce. Musíme si dát jen pozor, abychom daň odvedli na správný účet Finančního úřadu, protože je jiný pro daň zálohovou a jiný pro daň sraženou. 

Vyúčtování daně z příjmu 

Po skončení roku podáme coby zaměstnavatel Vyúčtování sražené daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti. K těmto daním musíme být zaregistrovaní na finančním úřadu ještě předtím, než začneme zaměstnávat. A Vyúčtování pak musíme podat, i kdyby bylo nulové.

Co udělá zaměstnanec

Odměny, z kterých jsme odvedli srážkovou daň, zaměstnanec nemusí už nikde uvádět. 

Odměny, ze kterých jsme odvedli zálohovou daň, může zaměstnanec zahrnout do svého daňového přiznání nebo mu provedeme zúčtování daně ze mzdy. Pokud měl zaměstnanec v některém měsíci takovýchto příjmů víc (souběžně dva či více příjmů zdaněných zálohovou daní), musí po skončení roku podat daňové přiznání povinně. Od všech svých zaměstnavatelů, kteří ho zdanili v tom roce zálohově, si vyžádá Potvrzení o příjmu a všechny tyto příjmy uvede do přiznání.

Pojištění u Dohody o provedení práce

U Dohody o provedení práce neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec žádné pojištění z odměny nebo součtu odměn ve výši maximálně 10 tisíc Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele. Přitom zaměstnanec může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Pojištění u Dohody o pracovní činnosti

U Dohody o pracovní činnosti neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec žádné pojištění, když odměna nebo součet odměn za měsíc činí 3449 Kč nebo méně u jednoho zaměstnavatele. Přitom zaměstnanec může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Pojištění se tedy odvádí až z odměn od 3500 Kč měsíčně - s takovou odměnou zaměstnavatel naloží stejně jako se mzdou z běžného pracovního poměru (tedy sociální, zdravotní i nemocenské pojištění z celé částky platí zaměstnanec i zaměstnavatel - zaměstnavatel podá za zaměstnance přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění).

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt