logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Dohody - daně a pojištění

Práce na Dohodu - Dohody a daň z příjmu - Kdy srážková daň - Kdy daň z příjmu ze závislé činnosti (zálohová daň) - Sazba daně z příjmu - Vyúčtování daně z příjmu  - Co udělá zaměstnanec - Pojištění u Dohody o provedení práce - Pojištění u Dohody o pracovní činnosti -

Práce na Dohodu

Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti jsou velmi šikovné nástroje, jak můžeme někoho zaměstnat na jednorázové práce nebo na velmi krátký úvazek. Přitom náklady na takové zaměstnance mohou být významně nižší než u pracovního poměru a agenda významně jednodušší.  

Dohody a daň z příjmu

Některé odměny musíme zdanit daní srážkovou a některé daní zálohovou. U každé odměny musíme rozhodnout, která to bude, podle toho, zda podepsal "Prohlášení" a jakou měl výši odměny.

Kdy srážková daň

Nižší odměny z dohod zdaníme daní srážkovou. Ale pouze ty, ke kterým nám zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani a zároveň výše jeho odměny nepřekročila stanovený limit, tedy odměny

- do 10 tisíc měsíčně u Dohody o provedení práce

- do 3999 Kč měsíčně u Dohody o pracovní činnosti (do konce 2022 byl limit 3449 Kč měsíčně).

Vyšší odměny zdaníme zálohově (viz dále). Má-li jich zaměstnanec více u jednoho zaměstnavatele, bere se úhrn těch odměn.

Kdy daň z příjmu ze závislé činnosti (zálohová daň)

Ostatní odměny, tedy ty, které nepatří do srážkové daně, zdaňujeme daní z příjmu ze závislé činností (zjednodušeně se říká zálohová daň). 

Nejjednodušší je to u zaměstnanců, kteří nám na konkrétní období, za které jim vyplácíme odměnu, podepsali Prohlášení poplatníka k dani, tam neřešíme výši odměny a daníme vždy zálohově. U menších odměn nevznikne žádná daň z příjmu, protože ji pokryje základní sleva na poplatníka nebo i další slevy. Ve Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se nám ternto zaměstnanec obejví jen v počtu zaměstnanců (Vyúčtování musíme podat, i kdyby bylo nulové). Zaměstnance je vhodné upozornit, že Prohlášení poplatníka k dani může mít podepsané pro konkrétní období (rok nebo měsíc) jen u jednoho zaměstnavatele.

Sazba daně z příjmu

Ve všech případech dělá daň 15 %, ať už je zálohová nebo srážková. Vždy ji odvádíme do konce následujícího měsíce. Musíme si dát jen pozor, abychom daň odvedli na správný účet Finančního úřadu, protože je jiný pro daň zálohovou a jiný pro daň srážkovou. 

Vyúčtování daně z příjmu 

Po skončení roku podáme coby zaměstnavatel oddělená Vyúčtování. Zvlášť pro srážkovou daň a zvlášť pro daň z příjmů ze závislé činnosti ("zálohovou daň"). K těmto daním musíme být zaregistrovaní na finančním úřadu ještě předtím, než začneme zaměstnávat. A Vyúčtování pak musíme podat, i kdyby byla nulová.

Co udělá zaměstnanec

Odměny, z kterých jsme odvedli srážkovou daň, zaměstnanec nemusí už nikde uvádět. 

Odměny, ze kterých jsme odvedli zálohovou daň, může zaměstnanec zahrnout do svého daňového přiznání nebo mu provedeme na požádání zúčtování daně ze mzdy. Pokud měl zaměstnanec v některém měsíci takovýchto příjmů víc (souběžně dva či více příjmů zdaněných zálohovou daní), musí po skončení roku podat daňové přiznání povinně. Od všech svých zaměstnavatelů, kteří ho zdanili v tom roce zálohově, si vyžádá Potvrzení o příjmu a všechny tyto příjmy uvede do přiznání.

Pojištění u Dohody o provedení práce

U Dohody o provedení práce neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec žádné pojištění z odměny nebo součtu odměn ve výši maximálně 10 tisíc Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele. Přitom zaměstnanec může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Pojištění u Dohody o pracovní činnosti

U Dohody o pracovní činnosti neplatí zaměstnavatel ani zaměstnanec žádné pojištění, když odměna nebo součet odměn za měsíc činí 3449 Kč nebo méně u jednoho zaměstnavatele. Přitom zaměstnanec může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Pojištění se tedy odvádí až z odměn od 3500 Kč měsíčně - s takovou odměnou zaměstnavatel naloží stejně jako se mzdou z běžného pracovního poměru (tedy sociální, zdravotní i nemocenské pojištění z celé částky platí zaměstnanec i zaměstnavatel - zaměstnavatel podá za zaměstnance přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění).

Reklama

reklama