logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zúčtování daně zaměstnance

Zúčtování daně zaměstnance - Online formuláře - Co musí zaměstnanec předložit - Přeplatek daně - Vyúčtování zálohové daně z mezd -

Zúčtování daně zaměstnance

Pokud zaměstnanec měl během roku jen jedno zaměstnání a nebo měl sice více zaměstnání, ale ta se nepřekrývala (nebyla současně), může požádat svého posledního zaměstnavatele o zúčtování daně.

Požádat musí do 15.2. po skončení roku, a to písemně a nebo vyznačením ve formuláři Prohlášení poplatníka.

Zúčtování nelze provést u zaměstnance, který musí podat daňové přiznání.

Online formuláře

Viz Moje daně.

Co musí zaměstnanec předložit

Nejpozději 15.2. musí zaměstnanec předložit zaměstnavateli

Zúčtování daně provede zaměstnavatel do 31.3., uplatní přitom odčitatelné položky a slevy na dani za celý rok.

Přeplatek daně

Pokud vznikne přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději se mzdou za březen.

O přeplatek, který zaměstnavatel zaměstnanci vrátí, sníží zaměstnavatel nejbližší odvod záloh finančnímu úřadu (nejpozději do konce roku), nebo požádá finanční úřad o vrácení částky přeplatku.

Případný nedoplatek na dani vzniklý z ročního zúčtování zaměstnavatel vybírat nebude.

Vyúčtování zálohové daně z mezd

Po skončení roku do konce února podá zaměstnavatel na finanční úřad vyúčtování daní odvedených nebo stržených z mezd a dohod, viz Vyúčtování mezd na finanční úřad

Reklama

reklama