logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Ztráta v daňovém přiznání

Co je to ztráta - Ztrátu uplatníme v daňovém přiznání - Ztráta z minulých let - Kolik let můžeme ztrátu uplatnit - Ztrátou nemůžeme snížit příjmy ze zaměstnání - Ztrátu uplatníme i při daňové kontrole - Ztráta v zákoně -

Co je to ztráta

Pokud výdaje přesáhnou příjmy, je rozdíl ztráta. Ztrátu můžeme mít z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu.

Ztrátou jsou i případy, kdy jsme při výkonu činnosti, z níž nám mohou plynout příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (anebo z pronájmu) nedosáhli příjmů, ale jen daňově uznatelných výdajů.

Ztrátu uplatníme v daňovém přiznání

I když nám vyšla ztráta, musíme vyplnit daňové přiznání. 

O ztrátu snížíme naše další příjmy ("dílčí základy daně") - z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy, avšak ne příjmy ze zaměstnání.

Pokud ztrátu neuplatníme v roce, kdy nám vznikla, schováme si ji do dalších let.

Ztráta z minulých let

V roce, kdy ztrátu uplatňujeme, musíme pro ten účel vyplnit zvláštní přílohu k daňovému přiznání viz formuláře přiznání.

Kolik let můžeme ztrátu uplatnit

Ztrátu (nebo její zbytek) můžeme uplatnit  nejdéle v pěti letech bezprostředně následujících po ztrátě. Když ji nevyužijeme celou najednou, použijeme ji po částech.

Ztrátou nemůžeme snížit příjmy ze zaměstnání

Ztrátou nemůžeme snížit příjmy (základ daně) ze zaměstnání ani jakékoliv další příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Ztrátu uplatníme i při daňové kontrole

Podle nejvyššího správního soudu můžeme ztrátu uplatnit i během daňové kontroly (nejen při jejím zahájení). Pokud během daňové kontroly budeme trvat na uplatnění daňové ztráty, správce daně ji musí zohlednit. Není však povinen ztrátu odečíst sám, bez našeho konkrétního projevu vůle - musíme o to tedy žádat.

Ztráta v zákoně

Viz § 5 odst. 3 Zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama