logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daně a pojištění krok za krokem

Daňové přiznání k dani z příjmů - Samostatná činnost - Další příjmy - Odčitatelné položky, slevy daně, ztráta - Sazba daně - Termíny podání přiznání, placení daně - Zdravotní a sociální pojištění -

Daňové přiznání k dani z příjmů

Tiskopis si vyzvedneme na finančním úřadě nebo vyplníme přiznání online. Pomůže nám návod.

Samostatná činnost

Základ daně ze samostatné činnosti (podnikání, dříve samostatná výdělečná činnost) spočítáme buď s pomocí výdajů paušálem nebo s pomocí všech dokladů a daňové evidence.

Další příjmy

Pokud máme příjmy ze zaměstnání, které je třeba uvádět v daňovém přiznání, vyžádáme si od svých zaměstnavatelů Potvrzení o příjmu.
Dále uvedeme příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy, pokud jsme nějaké měli. Nezdaňujeme a neuvádíme příležitostné příjmy a příjmy osvobozené a/nebo již zdaněné.

Odčitatelné položky, slevy daně, ztráta

Daň z příjmů si snížíme o odčitatelné položky a daňová zvýhodnění a dary. Pokud jsem měli v minulých letech ztrátu z podnikání, použijeme ji na snížení základu daně.

Sazba daně

Aktuálně viz  Sazba daně z příjmů

Termíny podání přiznání, placení daně

Daňové přiznání podáme a daň zaplatíme v termínu pro přiznání (konec března). Termín si můžeme prodloužit o 3 měsíce (pokud to uděláme, musíme to oznámit i na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení).

Zdravotní a sociální pojištění

Přehledy pro sociální pojištění a zdravotní pojištění si stáhneme nebo vyzvedneme. Vyplníme a do konce dubna podáme nebo pošleme na úřad OSSZ a svoji zdravotní pojišťovnu. Obě pojištění pak doplatíme do 8 dnů od podání přehledů.

Jestliže máme podnikání jako vedlejší činnost a náš zisk nepřesáhl určitou částku (viz sociální pojištění a nízký zisk), nemusíme platit sociální pojištění. Přehledy však podat musíme.

Reklama

reklama