logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zdanění darů ("darovací daň")

Darovací daň nahrazena daní z příjmu - Jak drahé dary zdaníme? - Oznámení o osvobozených příjmech - Jaká je sazba pro daň z darů? - Dary osvobozené od zdanění -

Darovací daň nahrazena daní z příjmu

Od roku 2014 zdaňujeme přijaté dary v rámci daně z příjmů. "Darovací daň" už se nepoužívá. Dary uvedeme ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů, které podáme v termímu pro toto přiznání. Ve stejném termínu také platíme daň z příjmů.

Jak drahé dary zdaníme?

Od roku 2014 musíme zdanit obdržené dary v souhrnné hodnotě nad 15 tisíc korun ročně od jedné osoby. Do konce roku 2013 se započítávaly dary od dvaceti tisíc korun od jedné osoby, ale po dobu dvou po sobě jdoucích let.

Oznámení o osvobozených příjmech

Osvobozené příjmy, tedy i dary, které jsou dražší než 5 milionů Kč, musíme správci daně oznámit, viz Osvobozené příjmy - oznámení.

Jaká je sazba pro daň z darů?

Dary zdaňujeme stejnou sazbou jako své ostatní příjmy, tedy 15 procenty. 

Dary osvobozené od zdanění

Od daně jsou osvobozeny dary od příbuzných v linii přímé a v linii vedlejší. Nedaní se tedy dary od rodičů, sourozenců, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela či manželky. Osvobozeny jsou také dary od manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Daň neplatíme ani tehdy, když dar dostaneme od člověka, se kterým jsme před přijetím daru žili alespoň jeden rok ve společné domácnosti.

Reklama

reklama