logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Zdanitelné plnění u dodání zboží - Zdanitelné plnění u poskytnutí služby - Zdanitelné plnění u převodu nemovitosti - Zálohy - Zákon -

Zdanitelné plnění u dodání zboží

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží je den, kdy dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, případně v okamžicích vymezených v § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH. .

Zdanitelné plnění u poskytnutí služby

Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve.

Případně dnem přijetí úplaty, pokud je u převodu práva sjednán způsob stanovení úplaty a není známa její výše.

Zdanitelné plnění u převodu nemovitosti

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu nemovitosti nastane

- dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání

- dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí

- dnem zápisu změny vlastnického práva

 A to tím dnem, který nastane dříve.

Zálohy

Při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty jen tehdy, je-li zdanitelné plnění k tomu dni známo dostatečně určitě.

Zákon

Viz Uskutečnění zdanitelného plnění v § 21 zákona o DPH

Reklama

reklama