Dodatečné přiznání

Dodatečné přiznání na vyšší daň

Zjistíme-li, že daň má být vyšší než jsme uvedli v přiznání, podáme do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsme to zjistili, dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě rozdílnou částku případně uhradíme.

V dodatečném daňovém přiznání uvedeme rozdíl oproti poslední známé dani a den jeho zjištění. Pokud podáváme dodatečné přiznání na nižší daň nebo jen opravujeme částky, přičemž je daň stejná, uvedeme i důvody pro jeho podání.

Dodatečné přiznání na nižší daň či ztrátu

Od roku 2013 můžeme podat dodatečné přiznání na nižší daň nebo vyšší ztrátu, než jsme uvedli v přiznání.

Zákon

Blíže viz § 141 daňového řádu.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt