logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Přiznání k DPH

Přiznání, hlášení elektronicky - Přiznání k DPH i kontrolní hlášení - plátce - Přiznání k DPH - identifikovaná osoba - Termín podání - Úhrada DPH - Dodatečné přiznání k DPH - Opravné přiznání k DPH - Sankce za opožděné přiznání nebo zaplacení -

Přiznání, hlášení elektronicky

Všechna tvrzení, tedy přiznání i hlášení, vyplníme a odešleme pomocí online

 daňového portálu EPO

Přiznání k DPH i kontrolní hlášení - plátce

Jsme-li plátce DPH, podáváme na finanční úřad přiznání k DPH za každé zdaňovací období, a to i tehdy, když jsme neměli žádné zdanitelné plnění.

Do přiznání zapíšeme údaje z naší evidence pro DPH

- uskutečněná zdanitelná plnění (tržby, prodeje)

- přijatá zdanitelná plnění , u kterých máme nárok na odpočet DPH (nákupy, výdaje)

Do přiznání zapíšeme také případná přeshraniční plnění, a pokud jsme měli přeshraniční plnění v rámci EU, vyplníme také souhrnné hlášení.

Nakonec vyplníme i kontrolní hlášení

Přiznání k DPH - identifikovaná osoba

Jsme-li identifikovaná osoba, vyplníme jen daňové přiznání. k DPH. Uvedeme ale jen přeshraniční plnění, u tuzemských plnění zůstáváme neplátcem DPH. Pokud nám nevznikla daňová povinnost (nemusíme odvést daň), tak nemusíme podat přiznání.

Poskytujeme-li služby s místem plnění v jiném členském státě EU, tak podáme i souhrnné hlášení.

Kontrolní hlášení nepodáváme.

Termín podání

Všechna tvrzení k DPH, tedy přiznání i hlášení, podáme vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí).

Identifikované osoby podávají tvrzení měsíčně.

Úhrada DPH

DPH zaplatíme vždy tak, aby peníze byly na účtu finančního úřadu nejpozději poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Zaplatíme osobně na pokladně finančního úřadu nebo převodem na příslušný účet finančního úřadu.

Dodatečné přiznání k DPH

Pokud jsme něco uvedli v některém daňovém přiznání špatně, podáme k němu dodatečné přiznání, kde vyčíslíme rozdíly oproti řádnému přiznání. Pokud budeme doplácet, vyměří nám finanční úřad penále za pozdní úhradu.

Opravné přiznání k DPH

Pokud chybu zjistíme ještě před vypršením termínu pro podání řádného přiznání, vyplníme opravné přiznání k DPH, kde uvedeme vše jako v řádném přiznání, kromě chyb. K původně podanému přiznání se nebude přihlížet.

Sankce za opožděné přiznání nebo zaplacení

Viz Sankce.

Reklama

reklama