Sazby DPH

Sazby DPH

Sazby DPH jsou v současnosti tři: základní, snížená a druhá snížená.  

- základní sazba DPH je 21%

- první snížená sazba DPH je 15%

- druhá snížená sazba DPH je 10%

Jaké sazby DPH musíme uplatňovat

Jsme-li plátci DPH, musíme na své prodeje (tedy uskutečněná zdanitelná plnění - zboží i služby) uplatňovat určitou sazbu DPH. A to podle toho, do které sazby patří zboží, které prodáváme, a nebo služba, kterou poskytujeme. Většinou je to základní sazba 21%. 

Základní sazba DPH

Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na veškeré zboží i veškeré služby, které v zákoně o DPH nejsou zařazeny pro některou sníženou sazbu - viz níže.

První snížená sazba DPH

První snížená sazba činí 15%. Uplatňujeme ji na prodej zboží uvedeného v příloze 3 zákona o DPH, což je například prodej potravin. Sazbu 15% uplatňujeme také na služby uvedené v příloze 2, například ubytovací služby, stravovací služby, podávání nápojů, služby fitcenter a posiloven. (Patří sem veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby a podávání nápojů - v příloze 2 uvedeny pod kódem 56.)

Výjimkou je podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků, ta mají 21% sazbu. Výjimkou jsou i stravovací služby a podávání nápojů v oblasti školství, zdravotnictví a sociální pomoci, ty jsou osvobozeny od DPH. 

Druhá snížená sazba DPH

Druhá snížená sazba činí 10%. Uplatníme ji na zboží a služby uvedené v Příloze 3a) a v Příloze č. 2a) zákona o DPH. Patří sem například 

- domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

- stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva)

- čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech, mytí oken v domácnostech

- opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

- opravy jízdních kol

- kadeřnické a holičské služby

- půjčování nebo nájem knih a prodej knih, e-knih a audioknih

Od 1. 7. 2020 se do 10% sazby DPH přesunuly:

- ubytovací služby

vstupné na filmová a divadelní představení, koncerty a podobná kulturní představení či do cirkusu

- vstupné do muzeí, na výstavy, památky, ZOO, botanických zahrad, přírodních a národních parků, lunaparků a zábavních parků

- použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem, provoz posiloven i fitcenter, lyžařské vleky, použití sportovního náčiní . (Pozor, pro sportovní kurzy je stále 15% DPH, u výuky 21% DPH, například výuka plavání. 

- vstupenky na sportovní události a utkání

- služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

Od 1. 5. 2020 se do 10 % sazby DPH přesunuly:

- Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

- Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi

- Elektronické knihy a audioknihy

- Půjčování knih

- Omalovánky, mapy

- Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech

- Služby mytí oken prováděné v domácnostech

- Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

- Opravy obuvi a kožených výrobků

- Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

- Opravy jízdních kol

- Kadeřnické a holičské služby

- Stravovací služby a podávání nápojů (dnes v 15 %), a to včetně točeného piva

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

Pokud vypočítáme DPH z ceny s daní, může vzniknout zdánlivá nepřesnost, a ta se může stát důvodem reklamace špatně vypočítané DPH. Tomu se můžeme vyhnout, když na fakturu uvedeme následující text: "Výpočet DPH z ceny s daní podle § 37 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty."

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt