logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sazby DPH 2024

Sazby DPH od 1. 1. 2024 - Přesuny do jiné sazby DPH - Základní sazba DPH 21% - Snížená sazba DPH 12% od 2024 - Sazby DPH do konce 2023 - Sazba DPH u dovozu zboží - Zaokrouhlení při výpočtu -

Sazby DPH od 1. 1. 2024

Sazby DPH jsou od roku 2024 zase už jen dvě: základní a snížená.  

- základní sazba DPH je 21%

- snížená sazba DPH je 12%

Přesuny do jiné sazby DPH

Do základní 21% sazby padly například:

 • točené alkoholické pivo, všechny alkoholické i nealkoholické nápoje až na výjimky (výjimky jsou např. neochucená kohoutková voda, mléko, kysané mléčné výrobky, rostlinné alternativy mléka) - detailně viz informace FÚ ke změnám sazeb
 • řezané květiny a dekorativní listoví
 • kadeřnické a holičské služby
 • opravy obuvi, kožených výrobků
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
 • opravy jízdních kol
 • služby autorů a výkonných umělců (kromě poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít) mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek
 • úklid domácností - služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
 • mytí oken v domácnostech

Do snížené 12% sazby DPH se přesunulo např.

 • provozování lyžařských svahů
 • ostatní viz níže 

Osvobození s nárokem na odpočet DPH je nově pro

 • knihy včetně obrázkových, předlohy ke kreslení, omalovánky, brožury, hudebniny nebo kartografické výrobky, u kterých reklama nepřesahuje více než 50 % obsahu, i elektronické knihy
 • půjčování knih

Základní sazba DPH 21%

Základní sazba činí 21%. Uplatňujeme ji na veškeré zboží i veškeré služby, které v zákoně o DPH nejsou zařazeny do snížené sazby.

Snížená sazba DPH 12% od 2024

Do snížené 12% sazby patří od roku 2024:

 • ubytovací služby
 • stravovací služby kromě podávání nápojů (do 12 % sazby patří z podávání nápojů tyto nápoje: neochucená kohoutková voda, mléko, kysané mléčné výrobky, rostlinné alternativy mléka)
 • vstupné na představení, do divadel, na koncerty, do muzeí, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události 
 • sociální péče
 • domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany
 • vstupné na sportovní události
 • potraviny mimo nápojů kromě vybraných (do 12% sazby patří z nápojů mléko, kysané mléčné výrobky, rostlinné alternativy mléka)
 • krmiva pro zvířata
 • živá zvířata
 • semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin
 • výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin
 • pitná voda
 • živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobně
 • rostliny a semena
 • noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží, u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje více než 50 % obsahu nebo které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu
 • vyjmenované zboží pro osobní používání pro nevidomé a částečně vidící osoby, pro osoby se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami, neslyšící osoby a jinak tělesně postižené osoby
 • dětské sedačky do automobilů
 • podrobný a kompletní přehled podávají příloha 2 a příloha 3 k Zákonu o DPH 

Sazby DPH do konce 2023

Sazby DPH byly do konce roku 2023 tři

 • základní sazba DPH 21%
 • první snížená sazba DPH 15%
 • druhá snížená sazba DPH 10%

První snížená sazba činila 15%. Uplatňovali jsme ji na prodej zboží uvedeného v příloze 3 zákona o DPH, například prodej potravin a nealko, rostlin a semen, krmiv pro zvířata. Sazbu 15% měly také služby uvedené v příloze 2, například pohřební služby. 

Druhá snížená sazba činila 10%. Uplatňovala se na prodej zboží uvedené v Příloze 3a) zákona o DPH, například prodej kojenecké výživy a potravin pro malé děti, prodej léků nebo prodej pitné vody. Také na služby uvedené v Příloze 2a) zákona o DPH (například ubytovací a stravovací služby, kadeřnické a holičské služby, vstupné do kin a divadel).

Sazba DPH u dovozu zboží

U dovozu zboží, u něhož je jednotná celní sazba a které patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně. 

Zaokrouhlení při výpočtu

Vypočtenou daň ponecháme buď bez zaokrouhlení, nebo ji zaokrouhlíme na celé koruny tak, že částku 0,50 Kč a vyšší zaokrouhlíme na celou korunu nahoru a částku nižší než 0,50 Kč zaokrouhlíme na celou korunu dolů.

Pokud vypočítáme DPH z ceny s daní, může vzniknout zdánlivá nepřesnost, a ta se může stát důvodem reklamace špatně vypočítané DPH. Tomu se můžeme vyhnout, když na fakturu uvedeme následující text: "Výpočet DPH z ceny s daní podle § 37 odst. 2 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty."

Reklama

reklama