logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Plátce DPH - povinnosti

Uplatňování a odvod DPH - Nárok na odpočet DPH - Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení - Daňové doklady, archivace, evidence - Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů - DPH i ze záloh -

Uplatňování a odvod DPH

Plátce DPH musí přidávat, tedy uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění.

Tyto částky, DPH, o které našim zákazníkům zvýšíme cenu našeho zboží či služeb, uvedeme do daňového přiznání a odvedeme finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (většinou měsíce).

Nárok na odpočet DPH

Za své nákupy pro podnikání si můžeme uplatňovat nárok na nadměrný odpočet.

Daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

Vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo má čtvrtletní) musíme podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení. V některých případech i souhrnné hlášení

Daňové doklady, archivace, evidence

Daňové doklady musí mít určité náležitosti, viz Daňové doklady a Uskutečnění zdanitelného plnění

Musíme dále vést evidenci pro účely DPH.

Doklady i evidenci musíme 10 let archivovat.

Ručení za DPH nespolehlivých dodavatelů

Své dodavatele je třeba si ověřovat v registru plátců, viz Nespolehlivý plátce, ručení za DPH.

DPH i ze záloh

Musíme vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. Netýká se nás to, když například poskytujeme stavební práce v tuzemsku plátci, dodáváme zboží plátci do EU nebo vyvážíme zboží mimo EU.

Reklama

reklama