logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

EET - elektronická evidence tržeb

EET zrušeno - Co je EET - Kdy musíme vést EET - Které činnosti musí vést EET - Odkdy musíme vést EET, jak začít - Jaké příjmy musíme v EET evidovat? - Zjednodušený režim EET - Zvláštní offline režim EET - Účtenka pro zákazníka - Storno, vrácení zboží, reklamace,... - Pokuty, sankce - Infolinka k EET - Zákon -

EET zrušeno

EET je zcela zrušeno, platilo do konce roku 2022.

Co je EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je evidence peněz, které od zákazníků bereme v hotovosti. O každé tržbě v hotovosti zašleme údaje online internetem správci daně a hned nato vystavíme zákazníkovi účtenku s údaji, které od správce daně obdržíme. Před zahájením EET je třeba provést řadu úkonů, viz Zahájení EET.

Kdy musíme vést EET

EET podléháme bez ohledu na to, jak uplatňujeme výdaje, zda podle skutečnosti nebo procentem z příjmů. Nezáleží ani na tom, zda jsme nebo nejsme plátcem DPH. Jde o to, zda bereme bereme peníze v hotovosti, jestli ano, musíme vést EET. 

Které činnosti musí vést EET

EET podléháme tehdy, pokud provozujeme maloobchod, velkoobchod či ubytovací nebo stravovací služby nebo maloobchod či velkoobchod.

Od 1. 1. 2023 se má EET rozšířit i na ostatní živnosti a činnosti, na všechny podnikatele a OSVČ, kteří přijímají peníze nebo část peněz v hotovosti. 

Od EET jsou osvobozeny sociální služby, a tržby z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12. Výjimku z EET mají zrakově postižení, tržby z předplacených telefonních karet a tržby z hazardní hry.

Odkdy musíme vést EET, jak začít

K EET se musíme přihlásit předtím, než přijmeme svoji první platbu v hotovosti, viz Zahájení EET.

Jaké příjmy musíme v EET evidovat?

V EET evidujeme jen všechny příjmy v hotovosti. Nezáleží na tom, v jaké výši tržba je, může být haléřová nebo tisícikorunová. 

V EET neevidujeme přimy na bankovní účet, bankovní kartou ani online platební bránou, ani příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy. Neevidujeme ani příležitostný prodej přebytků ze zahrádky. Ani příjmy ojedinělé, třeba neočekávanou a jednorázovou platbu v hotovosti, když jinak přijímáme výhradně platby na účet. 

Dobírkovné za zásilky evidujeme v EET jen tehdy, pokud nám je přepravce vyplácí v hotovosti. Když nám je posílá na účet, neevidujeme je.

Zjednodušený režim EET

Zjednodušený režim EET použijeme tehdy, pokud by nám evidování běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tržby plynou. Pro některé typy tržeb to jednotně stanoví vláda, dále můžeme požádat o povolení správce daně podle §11 zákona o EET. Ve zjednodušeném režimu zašleme údaje správci daně do 5 dnů od uskutečnění.

Zvláštní offline režim EET

Zvláštní offline režim EET se dá používat bez internetu, jen s papírovými účtenkami od finančního úřadu.

Účtenka pro zákazníka

Účtenka pro zákazníka musí obsahovat hromadů údajů:

  • provozovnu, ve které je tržba uskutečněna
  • pokladní zařízení, na kterém je tržba evidována
  • pořadové číslo účtenky
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky
  • celkovou sumu tržby
  • náš bezpečnostní kód (BKP)
  • náš podpisový kód (PKP)
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu
  • fiskální kód (FIK), který jsme od finanční správy dostali online

Účtenku musíme vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Přitom zákazník není povinen si účtenku převzít. Není předepsán žádný formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, můžeme ji vystavit i elektronicky, bez tisku, a předat ji zákazníkovi třeba e-mailem, MMS nebo přes bluetooth. Na alternativní formě předání účtenky však musí být mezi námi a zákazníkem shoda. Na portále správce daně si kdokoliv může ověřit, zda jsme tržbu opravdu zaevidovali.

Storno, vrácení zboží, reklamace,...

Jestliže chceme stornovat již zaslanou tržbu, zaevidujeme ji do EET stejně jako normálně, ale s mínusem. To se vztahuje na vrácení zboží bez uvedení důvodu, vyřízení reklamace, omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy jsme údaje o tržbě zaslali před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil. Provedené storno se nedá navázat na původně zaslanou datovou zprávu, respektive vydanou účtenku.

Pokuty, sankce

Pokuta až půl milionu Kč je za to, že závažným způsobem ztížíme nebo zmaříme EET nebo nepošleme datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo nevystavíme zákazníkovi účtenku. Až 50 tisíc Kč je za to, že neumístíme informační oznámení nebo nebudeme zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Výše pokuty má odpovídat závažnosti porušení povinnosti, nejvyšší má být při opakovaném nebo závažném porušení zákona. To nám může být i okamžitě uzavřena provozovna nebo pozastaven výkon činnosti. 

Pokuty se zbavíme, pokud prokážeme, že jsme udělali všechno proto, abychom porušení zákona zabránili. Prokážeme-li, že jsme vynaložili veškeré možné úsilí. Mohlo jít například o přepětí v elektrické síti, které způsobilo nefunkčnost pokladních zařízení.

Infolinka k EET

Finanční správa  zřídila infolinku 225 092 392, informace zpracovala i na webu etrzby.cz. Viz Metodický pokyn k aplikaci zákona o EETŘešení situací při evidování tržebSpráva certifikátů EETNejčastější dotazy podnikatelů k EET.

Zákon

Viz 112/2016 a metodický pokyn  119930/16/7100-10114-109736

Reklama

reklama