EET - otázky a odpovědi

Storno

Jestliže chceme stornovat již zaslanou tržbu, zadáme ji stejně jako normálně, ale s mínusem.

Vrácené zboží, reklamace,...

Chceme-li stornovat tržbu za vrácené zboží, postupujeme stejně jako u jiného storna - minusovou tržbou. Jde třeba o vrácení zboží bez uvedení důvodu, vyřízení reklamace, omylem zaevidovanou tržbu nebo případy, kdy jsme údaje o tržbě zaslali správci daně a zákazník si nakonec zboží rozmyslel.

Vratka neevidované tržby

Vracíme-li v hotovosti peníze, které jsme předtím neevidovali (tržbu jsme dostali třeba na účet), tak ji neevidujeme. Pokud ji ale zaevidujeme (tedy mínusově), nehrozí nám za to žádný postih. 

Storna ani opravy se nijak nepárují s původní tržbou. 

Balíky na dobírku

Posíláme-li zboží na dobírku a peníze nám pošle dopravce bezhotovostně na účet, nepodléhá tržba EET. 

Závazné posouzení

Pokud nevíme, zda máme povinnost provádět EET, můžeme požádat místně příslušného správce daně o "Závazné posouzení", správní poplatek činí 1000 Kč. V žádosti uvedeme své identifikační údaje, platby, na které se má závazné posouzení vztahovat a jejich popis, a také návrh výroku rozhodnutí, tedy zda se jedná o evidovanou tržbu nebo ne. Úřad naši žádost posoudí a nejpozději do tří měsíců vydá rozhodnutí, podle kterého se budeme řídit. Takto si můžeme nechat posoudit například splnění formálních náležitostí pro evidovanou tržbu, vyloučení určitých tržeb nebo ojedinělých příjmů, evidování ve zjednodušeném režimu, dočasně vyloučené tržby nebo odkdy máme zahájit EET z naší činnosti.

Informace správce daně k EET

Viz Etrzby.cz,  Webová apikace EET, Metodický pokyn k aplikaci zákona o EETŘešení situací při evidování tržebSpráva certifikátů EETDotazy.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt