logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Internetový obchod a DPH

Když jsme plátce DPH - Dobírka a uskutečnění zdanitelného plnění - Platba předem a uskutečnění zdanitelného plnění - Poštovné a DPH - Prodáváme do EU - Když nejsme plátce DPH -

Když jsme plátce DPH

Jsme-li plátce DPH, dodržujeme veškeré povinnosti plátce DPH.

Dobírka a uskutečnění zdanitelného plnění

Jsme-li plátce DPH a máme e-shop, jsme před problémem, kdy je datum uskutečnitelného plnění. Tedy do kterého zdaňovacího období (čtvrtletí nebo měsíce) máme objednávku zařadit a odvést z ní DPH finančnímu úřadu.

Podle § 21 odst. 2 zákona o DPH se při dodání zboží (převod práva nakládat se zbožím jako vlastník) považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem dodání při prodeji podle kupní smlouvy, a nebo dnem převzetí v ostatních případech.

Prodáváme-li tedy prostému občanovi, nabývá vlastnické právo podle § 2160 nového občanského zákoníku až převzetím koupené věci. (Pokud zboží neodebere a přijde nám zpět, můžeme doklad ze zásilky stornovat. Pokud si občan - zákazník zboží převezme až v pozdějším zdaňovacím období, než jsme uvedli na paragonu, odvedeme DPH až v tomto pozdějším období.) 

Prodáváme-li podnikateli nebo firmě, upravují převod práva smluvní podmínky, kde to můžeme mít sjednáno i odlišně (například tak, že právo nakládat se zbožím může od prodejce na odběratele podnikatele či firmu přejít už dnem předání prvnímu přepravci).

Platba předem a uskutečnění zdanitelného plnění

Pokud přijmeme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, tak jsme povinni přiznat daň ke dni přijetí úplaty. Není přitom důležité, zda vedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví.

Poštovné a DPH

Jsme-li plátci DPH, účtujeme zákazníkovi k poštovnému DPH v sazbě DPH, která odpovídá sazbě DPH pro zboží, které posíláme (většinou je to základní sazba, ale třeba u knih to je méně).

Prodáváme do EU

Viz zasiláme zboží do zemí EU.

Když nejsme plátce DPH

Pokud plátce DPH ještě nejsme, hlídáme-si výši obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců. Při překročení 2 miliony Kč za rok se stáváme plátcem DPH a musíme se zaregistrovat.

Pokud využíváme služeb zahraničních prodejních portálů, je z nás identifikovaná osoba, protože jsme přijali službu (zde zprostředkovatelskou službu) s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku.

A pokud zasiláme zboží do zemí EU, hlídáme hranici obratu za prodeje do jednotlivých zemí.

Reklama

reklama