Internetový obchod a DPH

Povinnosti plátce DPH

Jsme-li plátce DPH, odvádíme ze svých prodejů DPH, vedeme evidenci k DPH a dodržujeme veškeré povinnosti plátce DPH. Pokud plátce DPH ještě nejsme, hlídáme-si výši obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců. Při překročení 1 milionu Kč se stáváme plátcem DPH a musíme se zaregistrovat.

Pokud využíváme služeb zahraničních prodejních portálů, je z nás identifikovaná osoba, protože jsme přijali službu (zde zprostředkovatelskou službu) s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. A pokud zasiláme zboží do zemí EU, hlídáme hranici obratu za prodeje do jednotlivých zemí.

Dobírka a uskutečnění zdanitelného plnění

Máme-li internetový obchod a zasíláme zboží poštou na dobírku, jsme před problémem, kdy je datum uskutečnitelného plnění, za které zdaňovací období (čtvrtletí nebo měsíc) tedy máme povinnost přiznat a odvést DPH.

Podle § 21 odst. 2 zákona o DPH se při dodání zboží (převod práva nakládat se zbožím jako vlastník) považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem dodání při prodeji podle kupní smlouvy, a nebo  dnem převzetí v ostatních případech.

Kupující občan nabývá vlastnické právo podle § 2160 nového občanského zákoníku až převzetím koupené věci, povinnost přiznat daň na výstupu nám tedy vzniká až v den, kdy si občan - zákazník zboží převezme. Pokud zboží neodebere a pošta nám je vrátí zpět, můžeme doklad ze zásilky stornovat. Pokud si občan - zákazník zboží převezme až v pozdějším zdaňovacím období, než jsme uvedli na paragonu, odvedeme DPH až v tomto pozdějším období. 

Při prodeji pro podnikatele nebo firmu upravují převod práva smluvní podmínky, právo nakládat se zbožím může od prodejce na odběratele přejít už dnem předání prvnímu přepravci.

Platba předem a uskutečnění zdanitelného plnění

Pokud přijmeme úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění, tak jsme povinni přiznat daň ke dni přijetí úplaty. Není přitom důležité, zda vedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví.

Poštovné a DPH

Jsme-li plátci DPH, účtujeme zákazníkovi k poštovnému DPH v sazbě DPH, která odpovídá sazbě DPH pro zboží, které posíláme (většinou je to základní sazba, ale třeba u knih to je méně).

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt