Eshop: informace, vrácení zboží, reklamace

Povinně zveřejňované informace

Pokud provozujeme e-shop, musíme v něm na webu zveřejnit informace o sobě coby živnostníkovi (nebo právnické osobě). Dále informace o zboží, o možnostech jeho nákupu, odstoupení od smlouvy, o možnosti mimosoudního řešení sporů a další informace definované v občanském zákoníku. Soubor těchto informací se často nazývá "Obchodní podmínky". 

Informace o zboží a službách

V e-shopu musíme zveřejnit informace o zboží a službách, které poskytujeme (viz § 9 a 10 zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele a občanský zákoník). Spotřebiteli poskytneme dostatek informací o vlastnostech výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb. O způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. O riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Podle povahy výrobku uvedeme i způsob a dobu jeho užívání a zajistíme, aby tyto informace byly v přiloženém písemném návodu, a to srozumitelně.

Výrobky označíme viditelně a srozumitelně jménem výrobce nebo dovozce, případně dodavatele, názvem výrobku a pokud to vyžaduje povaha výrobku, přidáme i hmotnost, množství, velikost, rozměru a tak podobně za účelem identifikace a užití výrobku. U textilních výrobků a obuvi přidáme údaje o složení materiálu (z této povinnosti existují výjimky).

Prodáváme-li zboží jen pro dospělé, například alkohol, tabákové výrobky nebo erotické zboží, zajistíme navíc, aby se toto zboží nedostalo do rukou nezletilých.

Informace o možnostech odstoupení od smlouvy

Na webu e-shopu zveřejníme informace specifikované v § 1820 občanského zákoníka, které se týkají především odstoupení od smlouvy - vrácení zboží či reklamaci.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy do 14 dní

Zákazník má právo na 14denní odstoupení od smlouvy. Od platnosti novely občanského zákona (přelom roku 2022/2023) ale obchodník může snadněji vrátit méně peněz, pokud dojde k opotřebení zboží. Místo toho, co platilo dosud, že zákazník mohl se zbožím "nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“, může nyní zákazník zboží použít jen k tomu, „aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží". Tím tedy končí dosavadní praxe, kdy si zákazníci mohli zboží v podstatě bezplatně na 14 dní zapůjčit a volně s ním v té době nakládat.

Zákazník nemůže vrátit zboží, které se rychle kazí nebo zastarává, ani zboží, u kterého porušil hygienický obal (například vybalil filtrační vložku z obalu). U ostatního zboží může bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy

- do 14 dní od převzetí zboží, pokud jsme mu tuto informaci sdělili (máme ji např. na webu e-shopu)

- do jednoho roku a 14 dní, pokud jsme neuvedli možnost odstoupit jen do 14 dní. O 14ti-denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy můžeme zákazníka informovat i dodatečně, od té chvíle pak běží čtrnáctidenní lhůta na vrácení zboží.

Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní. Zákazníkovi do 14 dní vrátíme peníze, nemusí to být dříve, než nám zákazník zboží předá nebo prokáže, že je odeslal.

Náklady na odeslání

Zákazníkovi vracíme kupní cenu zboží a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k němu. Nemusíme hradit náklady na dopravu zboží od zákazníka k nám, pokud o tom zákazníka informujeme. Jinak jeho poštovné hradíme také.

Reklamace zboží

Coby prodávající odpovídáme za to, že dodané zboží nemá při převzetí vady a bude při dobrém používání fungovat minimálně dva roky.

Vadné zboží: 

Pokud zákazníkovi dodáme kazové zboží, má právo na výměnu nebo opravu. Jestliže není možná výměna ani oprava, může odstoupit od smlouvy. Zákazník může při výskytu vady dostat slevu z kupní ceny.

Zboží porouchané v záruční době:

Pokud se v záruční době vyskytne vada, musíme rozlišit, zda je tato vada podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy. U podstatného porušení si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení může zákazník žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit může jen tehdy, když odmítneme závadu odstranit nebo to nestihneme včas.

Kupní smlouva

Kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od té chvíle máme povinnost dodat produkt, který si zákazník objednal. Výjimkou je vyprodání zásob. Objednávku musíme zákazníkovi potvrdit.

Pokud zákazník ve své objednávce uvede dodatek nebo odchylku, například jinou barvu zboží než nabízíme, musíme objednávku buď odmítnout a nebo vyřídit podle dodatku. Pokud se chceme těmto věcem vyhnout, měli bychom dodatky v objednávce odmítnout už ve svých obchodních podmínkách.

Mimosoudní řešení sporů

Ve svých obchodních podmínkách na webu e-shopu musíme uvést i možnost mimosoudního řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce, včetně uvedení odkau na web www.coi.cz. Stejné informace musíme zákazníkovi poskytnout znovu (třeba emailem), pokud dojde ke sporu.

V rámci Evropské unie funguje na mimosoudní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli online platforma ODR - online despute resolution.

Registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Coby provozovatel eshopu máme oznamovací povinnost - musíme se zaregistrovat na Úřad na ochranu osobních údajů.

Zákon

Zákon o ochraně spotřebitele a hlava pátá Občanského zákoníku

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt