logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Jak vyplnit kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení vyplníme online - Kontrolní hlášení koresponduje s daňovým přiznáním - Kumulativně: A5, B3 - A5: příjmy do 10 tisíc - B3: výdaje do 10 tisíc - Plnění uváděná jednotlivě s DIČ, ev. číslo dokladu, DPPD,... - Uskutečněná plnění (prodeje) jednotlivě - Přijatá plnění (nákupy) jednotlivě - Přijatá plnění mimo ČR - Co nepatří do kontrolního hlášení -

Kontrolní hlášení vyplníme online

Pokud nepoužíváme účetní software, použijeme online daňový portálVyjdeme ze své evidence k DPH

Kontrolní hlášení koresponduje s daňovým přiznáním

Kontrolní hlášení musí obsahovat plnění, která zároveň za stejné období zapisujeme i do přiznání k DPH.

Kumulativně: A5, B3

Příjmy a výdaje, které jsou včetně DPH do 10 tisíc Kč, uvedeme v kontrolním hlášení kumulativně za celé zdaňovací období (měsíc nebo čtvrtletí).

"Příjmy", prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění budou v části A.5.. "Výdaje", tedy nákupy, tedy přijatá zdanitelná plnění, v části B.3.: 

A5: příjmy do 10 tisíc

V části A.5 uvedeme kumulativně (součet) všech uskutečněných plnění, která jsou včetně DPH menší nebo rovná 10 tisícům Kč Rozhodující je celá částka faktury, i kdyby zahrnovala i část plnění osvobozená od DPH nebo ta, která nejsou předmětem DPH.

Dále sem patří plnění v jakékoliv výši, na která nemusíme vystavit daňový doklad (tedy plnění pro fyzické osoby nepovinné k DPH) a dále pro osoby povinné k DPH neusazené v tuzemsku a pro zahraniční osoby nemající tuzemské DIČ.

Do celkové sumy patří i vlastní doklady o použití a také přirážka u plnění uskutečněných ve zvláštním režimu pro cestovní služby či použité zboží (do 10 tisíc Kč včetně DPH). Patří sem i opravy základu a výše DPH (§ 42) do 10.000 Kč včetně DPH.

Uvedeme součet částek bez DPH.

B3: výdaje do 10 tisíc

V části B.3 uvedeme kumulativně (součet) všechna přijatá plnění a úplaty menší nebo rovná 10.000 Kč včetně DPH, a také opravy odpočtu DPH (§ 74) menší nebo rovné 10.000 Kč včetně DPH.

Pokud je část plnění na osobní spotřebu, ale celkově doklad převyšuje 10 tisíc Kč včetně DPH, uvedeme jej jednotlivě v části B.2.

Uvedeme součet částek bez DPH.

Plnění uváděná jednotlivě s DIČ, ev. číslo dokladu, DPPD,...

U plnění uváděných jednotlivě uvedeme DIČ dodavatele/odběratele, evidenční číslo daňového dokladu a datum povinnosti přiznat DPH, u přijatých plnění také "použit poměr". K tomu podrobně viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi

Uskutečněná plnění (prodeje) jednotlivě

A.4 Uskutečněná plnění a přijaté úplaty nad 10 tisíc, ...

V části A.4 uvedeme "prodeje" nad 10 tisíc Kč včetně DPH pro fyzické osoby povinné k dani (plátce i neplátce DPH) a pro všechny právnické osoby, a také opravy DPH dle § 44 (což se týká dlužníků v insolvenci).

A.1 Uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

V části A.1 uvedeme plnění z řádku 25 daňového přiznání k DPH.

Přijatá plnění (nákupy) jednotlivě

B.2 Přijatá plnění a úplaty nad 10 tisíc, ... 

V části B.2 uvedeme jednotlivě přijatá plnění a poskytnuté úplaty s hodnotou nad 10.000 Kč včetně DPH. U splátkových a platebních kalendářů a souhrnných daňových dokladů se řídíme celkovým součtem hodnot všech plnění.

Dále sem uvedeme opravy odpočtu DPH (§ 74) s hodnotu nad 10.000 Kč včetně DPH a dále přijaté opravy dle § 44 (týká se dlužníků v insolvenci) bez ohledu na výši plnění. (Neuvádíme nárok na odpočet podle § 73 odst. 1, písm. b) až d) - řádky 42, 43 a 44 přiznání k DPH.)

B.1 Přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

V části B.1 uvedeme hodnoty z řádku 10 a 11 přiznání k DPH.

Přijatá plnění mimo ČR

V části A.2 uvedeme jednotlivě pořízení zboží z EU (ř. 3 a 4 přiznání), pořízení nového dopravního prostředku z EU od neplátce (ř. 9 přiznání), přijetí služby od osoby registrované k DPH v EU (ř. 5 a 6 přiznání) a také ostatní plnění, u kterých přiznáváme DPH my při přijetí, například přijetí služby dle § 10 až 10 d, zboží s instalací, dodávek plynu, elektřiny, tepla či chladu soustavami či sítěmi od osob neusazených v tuzemsku (ř. 12, 13 přiznání).

Co nepatří do kontrolního hlášení

 • dovoz zboží (řádky 7 a 8 daňového přiznání k DPH)
 • dodání zboží do jiného členského státu (ř. 20)
 • poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě EU (ř. 21)
 • vývoz zboží (ř. 22)
 • dodání nového dopravního prostředku neplátcům do EU (ř. 23)
 • zasílání zboží neplátcům do EU (ř. 24)
 • uskutečněná plnění z ř. 26, vyjma zvl. režimu pro investiční zlato
 • dodání zboží třístranným obchodem prostřední osobou (ř. 30, 31)
 • dovoz zboží osvobozený podle § 71g (ř. 32)
 • odpočet při dovozu zboží, kde je správcem DPH celní úřad (ř. 42)
 • odpočet DPH uvedený na ř. 43 a 44
 • korekce odpočtů (ř. 45)
 • hodnotu pořízeného hmotného majetku (ř. 47)
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet (ř. 50)
 • krácení odpočtu DPH podle § 76 (ř. 51, 52, 53)
 • úpravy odpočtu DPH podle § 78 až 78 d (ř. 60)
 • vrácení DPH podle § 84 (ř. 61)

Reklama

reklama