logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Jednotný registrační formulář online pro OSVČ, živnosti

Jednotný registrační formulář online - Začátek samostatné výdělečné činnosti - registrace - Co umožní Jednotný registrační formulář - Kde vyplnit Jednotný registrační formulář -

Jednotný registrační formulář online

Jednotný registrační formulář online

Začátek samostatné výdělečné činnosti - registrace

Než začneme provozovat nějakou živnost nebo jakmile nám začnou proudit příjmy z jiné samostatné činnosti, musíme se zaregistrovat na různých úřadech, viz Jak začít podnikat. Jednotný registrační formulář nám tento začátek výrazně zjednoduší, protože nemusíme obíhat všechny úřady, ale zajdeme jen na jeden - jakýkoliv živnostenský úřad. Pomocí jednoho formuláře s názvem "Jednotný regostrační formulář" provedeme všechny potřebné registrace, ve většině případech včetně živnostenského oprávnění. 

Co umožní Jednotný registrační formulář

Umožní nám to, co udělat musíme:

- ohlásit živnost (pro některé činnosti toto nepotřebujeme)

- registrovat se na daň z příjmu fyzických osob

- registrovat se na zdravotní pojištění

- registrovat se na sociální pojištění

Můžeme se také zaregistrovat k silniční dani (pokud budeme provozovat náklaďák/y, nebo k nemocenskému pojištění, pokud si myslíme, že je to pro nás výhodné. Registraci k DPH provedeme jen po zralé úvaze, například když budeme prodávat firmám - plátcům DPH. Pokud budeme zaměstnávat, přihlásíme se také k dani z příjmů fyzických osob za zaměstnance.

Kde vyplnit Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář je nejjednodušší vyplnit na kterémkoliv živnostenském úřadě, úředníci nám s ním pomohou.

Reklama

reklama