Kontrolní hlášení k DPH, portál EPO

Kontrolní hlášení podává...

Jsme-li plátce DPH, podáváme vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletí) kromě daňového přiznání také kontrolní hlášení. Nejsme-li plátce DPH nebo jsme jen identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.

Kontrolní hlášení vyplníme online

Větší firmy sestaví kontrolní hlášení pomocí svého účetního softwaru, my použijeme 

online daňový portál

Vyjdeme přitom ze své evidence k DPH. Kam napsat který údaj popisuje článek Jak vyplnit kontrolní hlášení, řešení různých situací viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.

Online podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení podáme jedině elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu. Pokud pro vyplnění používáme online daňový portál, hlášení odešleme v závěru procesu aplikace. Pokud nám hlášení vytvořil náš účetní software, můžeme je odeslat rovněž pomocí aplikace EPO, nebo xml dokument odešleme sami na adresu finančního úřadu s elektronickým podpisem. Pokud nemáme datovou schránku ani elektronický podpis, pošleme hlášení pomocí aplikace EPO online a doručíme na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslaném podání (vygeneruje taky aplikace EPO), a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení. Podrobněji viz online, elektronicky.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční. 

Kontrolní hlášení nepodáme, pokud pro ně nemáme náplň.

Náležitosti kontrolního hlášení

V úvodu hlášení uvedeme kromě své identifikace také datovou schránku, nemáme-li ji, tak alespoň email. Dále uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená. Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období, některá jednotlivě s podrobnými údaji, viz níže. Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Podrobně viz Kontrolní hlášení - pokyny k vyplnění.

Platby předem, zálohy, splátkové kalendáře, ...

Kam a jak uvést zálohy, různá plnění na jednom dokladu, splátkové a platební kalendáře, co nepatří do kontrolního hlášení a co kam patří - podrobně viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.

Následné hlášení, opravné hlášení, opravy

V opravném nebo následném hlášení neuvádíme rozdíly, podáme je celé znovu s promítnutím oprav. Podrobně viz Kontrolní hlášení - výzva, chyby a opravy.

Výzva k doplnění, pokuty

Správce daně nám může kdykoliv poslat tzv. výzvu, viz Výzvy, opravy, pokuty v kontrolním hlášení. Specifické je, že musíme zareagovat velmi rychle.

Dotazy, předpisy, zákon

Zákon popisuje kontrolní hlášení jen v § 101c - 101i zákona o DPH.

Více viz dotazyformulářPokyny k vyplnění, speciální telefonní linky: 296 853 863, 296 854 393, email: kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt