logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Kontrolní hlášení k DPH - podání, lhůty

Kontrolní hlášení podává... - Online podání - Lhůty pro podání - Náležitosti - Výzva k doplnění, pokuty - Dotazy, předpisy, zákon -

Kontrolní hlášení podává...

Jsme-li plátce DPH, podáváme vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (někdo má měsíční, někdo čtvrtletí) kromě daňového přiznání také kontrolní hlášení. Nejsme-li plátce DPH nebo jsme jen identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.

Online podání

Větší firmy sestaví kontrolní hlášení pomocí svého účetního softwaru, my použijeme 

online daňový portál

Vyjdeme přitom ze své evidence k DPH. Kam napsat který údaj popisuje článek Jak vyplnit kontrolní hlášení,  

Lhůty pro podání

Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční. 

Kontrolní hlášení nepodáme, pokud pro ně nemáme náplň.

Náležitosti

Do kontrolního hlášení uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená.

Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období. Jednotlivě musíme uvést nákupy a prodeje od plátců DPH dražší než 10 tisíc Kč všetně DPH.

Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Podrobněji viz Kontrolní hlášení - pokyny k vyplnění.

Výzva k doplnění, pokuty

Správce daně nám může kdykoliv poslat tzv. výzvu k doplnění, viz Výzvy, opravy, pokuty v kontrolním hlášení.

Dotazy, předpisy, zákon

Zákon popisuje kontrolní hlášení jen v § 101c - 101i zákona o DPH.

Více viz formulářPokyny k vyplnění, speciální telefonní linky: 296 853 863, 296 854 393, email: kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz.

Reklama

reklama