logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Nízké příjmy OSVČ a daň z příjmu

Kdy nemusíme podat daňové přiznání - Limit 50 tisíc Kč za rok - Měli jsme ztrátu - Zdravotní a sociální pojištění podáme vždy - Příležitostná činnost jen bez živnosti -

Kdy nemusíme podat daňové přiznání

Pokud jsme registrovaní jako poplatníci daně z příjmů fyzických osob (je jedno, jestli máme nebo nemáme aktivní živnostenské oprávnění), musíme podat daňové přiznání.

Když jsme ale měli pouze nízké příjmy, tak ho podat nemusíme, ale pouze sdělíme finančnímu úřadu (stačí čestné prohlášení volným stylem na list papíru), že nám nevznikla povinnost k dani z příjmů za ten rok.

Limit 50 tisíc Kč za rok

Nízké příjmy znamená, že naše roční příjmy (před odečtením výdajů) nepřesáhly 50 tisíc Kč za rok.

Měli jsme ztrátu

Jestliže nám místo zisku vyšla ztráta, tak daňové přiznání podat musíme. Vykázanou ztrátu si totiž budeme moci odečíst od základu daně v následujících letech, blíže viz ztráta. (Odečet ztráty v budoucnosti ovlivní pouze daň z příjmů. Vyměřovací základy pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění nám, bohužel, nesníží.)

Zdravotní a sociální pojištění podáme vždy

Přehledy příjmů pro sociální i pro zdravotní pojištění podáváme i v případě, když jsme nemuseli podat daňové přiznání.

Rozhodující pro výši platby pak bude, zda jsme měli OSVČ jako svoji hlavní nebo vedlejší činnost.

Příležitostná činnost jen bez živnosti

Pokud jsme neměli aktivní živnostenské oprávnění a veškeré naše příjmy činily jen příjmy z příležitostné činnosti do stanovené výše, nemusíme platit daň z příjmu ani podávat daňové přiznání.

Reklama

reklama