Nízké příjmy OSVČ a daně

Nízké příjmy ze samostatné činnosti a daň z příjmu

Pokud jsme registrovaní jako poplatníci daně z příjmů fyzických osob (ať už máme nebo nemáme aktivní živnostenské oprávnění), máme de facto povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu. Pokud jsme měli pouze nízké příjmy, tak můžeme pouze stručně sdělit finančnímu úřadu (stačí čestné prohlášení volným stylem na list papíru), že nám nevznikla povinnost k dani z příjmů za ten rok. Takto to můžeme udělat, pokud

- náš hrubý roční příjem (před odečtením výdajů) nepřesáhl 15.000 Kč, nebo

- jsme vedle samostatné činnosti také zaměstnaní, podepsali jsme u zaměstnavatele Prohlášení k dani, a náš příjem ze samostatné činnosti (před odečtením výdajů) nepřesáhl 6.000 Kč za rok 

Jestliže jsme měli místo zisku ztrátu, tak jsme povinni podat daňové přiznání. Vykázanou ztrátu si budeme moci odečíst od základu daně v následujících letech, blíže viz ztráta. (Odečet ztráty v budoucnosti ovlivní pouze daň z příjmů, vyměřovací základy pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění nám, bohužel, nesníží.)

Zdravotní a sociální pojištění

Přehledy příjmů pro sociální a zdravotní pojištění podáváme i v případě, když jsme nemuseli podat daňnové přiznání.  Tam už se musíme řídit podle toho, zda máme nebo nemáme aktivní živnostenské oprávnění, viz Sociální pojištění a Zdravotní pojištění.

Příležitostná činnost

Pokud jsme neměli aktivní živnostenské oprávnění a veškeré naše příjmy činily jen příjmy z příležitostné činnosti do stanovené výše, nemusíme platit daň z příjmu ani podávat daňové přiznání.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt