logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Nárok na nadměrný odpočet DPH

Uplatníme v daňovém přiznání - Jen s dokladem - Promlčení nároku - Ručení za nespolehlivé dodavatele - Chybějící údaje na daňovém dokladu - Chyba na daňovém dokladu - Úhrada z jiného než "firemního" účtu - Majetek koupený před registrací - Evidence - Stavební a montážní práce, odpad, zlato a šrot -

Uplatníme v daňovém přiznání

V daňovém přiznání uplatňujeme nárok na vrácení DPH za přijatá plnění, tedy za ty nákupy, které jsou zároveň naše daňové výdaje. Snižujeme tak svůj odvod DPH finančnímu úřadu.

Jen s dokladem

Nárok na odpočet uplatníme nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo a my jsme už obdrželi k němu daňový doklad. Nemůžeme tedy žádat o odpočet DPH k plnění, které se sice uskutečnilo, ale daňový doklad jsme obdrželi až po skončení zdaňovacího období.

Promlčení nároku

Nárok na odpočet můžeme v běžném daňovém přiznání uplatnit do 3 let od data zdanitelného plnění. (Pokud však povinně krátíme koeficientem, tak jen v aktuálním kalendářním roce. Později jen dodatečným daňovým přiznáním.) Od 1.1.2012 však platí, že na uplatnění nároku na odpočet pro technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor máme 10 let.

Ručení za nespolehlivé dodavatele

Své dodavatele musíme kontrolovat v registru plátců, abychom se nedostali do problémů a neručili za jejich odvod DPH - viz Nespolehlivý plátce, ručení za odvod.

Chybějící údaje na daňovém dokladu

Chybějící údaje na daňovém dokladu rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ můžeme později prokázat i jinak.

Chyba na daňovém dokladu

U špatně stanovené daně na daňovém dokladu máme nárok na odpočet jen do výše špatně stanovené DPH (je-li daň spočítána chybně nižší) nebo jen do výše správně stanovené DPH (je-li daň spočítána chybně vyšší).

Úhrada z jiného než "firemního" účtu

Občas se stane, že úhradu našeho výdaje provede někdo jiný (dcera, přítel) ze svého účtu, případně prostřednictvím své platební karty. Pokud je daňový doklad k takové úhradě v pořádku - obsahuje "naše" údaje, je to v pořádku, protože pro účel DPH je důležité to, že jde o přijaté plnění související s prováděním naší ekonomické činnosti. Peníze mohly být třeba krátkodobou půjčkou a jestliže nešlo o zboží k osobní potřebě dcery či přítele, neměl by být s nárokem na odpočet DPH problém.

Majetek koupený před registrací

V prvním daňovém přiznání k DPH si můžeme uplatnit nárok na odpočet DPH za zásoby mladší 12 měsíců, pokud k nim máme daňové doklady. Blíže viz Registrace plátce DPH.

Evidence

V rámci své evidence k DPH evidujeme přijatá zdanitelná plnění a doklady 10 let archivujeme. U přijatých plnění s hodnotou vyšší než 10 tisíc Kč včetně DPH musí naše evidence obsahovat i DIČ dodavatele, od roku 2016 i původní číslo daňového dokladu dodavatele.

Stavební a montážní práce, odpad, zlato a šrot

Pokud poskytujeme nebo využíváme stavební a montážní práce nebo obchodujeme se zlatem, šrotem či odpadem, řídíme se zvláštním režimeme "reverse charge", viz § 92a-92e zákona o DPH.

Reklama

reklama